flytt og slipp

Du kan flytte og slippe objekter på Macen for å gjøre ting på en enkel måte. Du kan for eksempel flytte filer og mapper i et Finder-vindu, legge til et bilde i en e-post, flytte en tekstbolk i et dokument eller legge til objekter i Dock.

Hvis du vil flytte et objekt, markerer du det og holder nede museknappen eller styreflateknappen mens du flytter objektet til en ny plassering. Slipp for å legge objektet på plass.