App Nap

App Nap sørger for å spare å strømmen når du har flere programmer åpne. Hvis et program i bakgrunnen ikke utfører en oppgave, som å spille av musikk, laste ned en fil eller sjekke e-post, vil macOS senke ytelsen til programmet. Så fort du begynner å bruke programmet igjen, vil det yte som normalt.