marker flere objekter

Et objekt er et element du plasserer på et lysbilde, som bilder (fotografier), tekstruter, figurer, tabeller og diagrammer. Hold nede Skift-tasten mens du klikker på objektene for å markere flere objekter.

Merk: Hvis du arbeider med tekstbundne objekter, kan du bare redigere ett objekt om gangen.