lås opp et objekt

  • Klikk for å markere objektet og velg deretter Ordne > Lås opp (fra Ordne-menyen øverst på skjermen).