macOS High Sierra

Finn ut om et sertifikat er gyldig

Bruk Sertifikatassistent i Nøkkelringtilgang til å evaluere et sertifikat ved å se på tillitskriteriene det har, for å avgjøre om det er gyldig.

Åpne Nøkkelringtilgang for meg

 1. Klikk på Sertifikater i Kategori-listen, og dobbeltklikk på sertifikatet du vil evaluere.

 2. Velg Nøkkelringtilgang > Sertifikatassistent > Evaluer [navnet på sertifikatet].

 3. Velg en tillitskriterie:

  • Hvis du vil evaluere et e-postsertifikat, markerer du S/MIME og skriver inn e-postadressen til avsenderen.

  • Hvis du vil evaluere en nettjener, velger du SSL (Secure Sockets Layer) og skriver inn vertstjenerens URL. Hvis du vil be vertsmaskinen om sertifikater, velger du Be vert om sertifikater.

  • Hvis du vil evaluere andre typer sertifikater, velger du Generisk.

  • Hvis du vil vise informasjonen om den digitale signaturen til et sertifikat, velger du Kodesignering.

  • Hvis du vil ha mer informasjon om sertifikater og tillitskriterier, klikker du på Finn ut mer.

 4. Klikk på Fortsett.