macOS High Sierra

Hvis du trenger å oppdatere nøkkelringpassordet

Standardinnstillingen er at nøkkelringpassordet er det samme som brukerpassordet (passordet du bruker til å logge på datamaskinen). Hvis du endrer brukerpassordet i Brukere og grupper-valgpanelet, oppdateres nøkkelringpassordet automatisk. Hvis brukerpassordet nullstilles av en administratorbruker, nullstilles ikke nøkkelringpassordet automatisk og du vil bli bedt om å nullstille nøkkelringpassordet neste gang du logger på. Du kan også oppdatere nøkkelringpassordet slik at det er det samme som det nye brukerpassordet. For å kunne låse opp nøkkelringen og endre passordet må du kjenne det gjeldende nøkkelringpassordet (som vanligvis er det samme som det forrige brukerpassordet).

Åpne Nøkkelringtilgang for meg

Endre nøkkelringpassordet slik at det stemmer overens med brukerpassordet

  1. Velg Rediger > Endre passord for nøkkelringen «pålogging».

  2. Hvis nøkkelringen er låst, skriver du inn det forrige brukerpassordet for datamaskinen og klikker på OK.

  3. Hvis du oppga riktig passord, vises det et nytt vindu. Skriv inn det tidligere brukerpassordet på nytt i Nåværende passord-feltet.

  4. Skriv inn det nye brukerpassordet på nytt i Nytt passord-feltet.

  5. Skriv inn det nye brukerpassordet i Verifiser-feltet, og klikk på OK.

Hvis du ikke husker det tidligere brukerpassordet

Hvis du ikke husker det tidligere brukerpassordet, må du nullstille standardnøkkelringen. Nullstilling av standardnøkkelringen sletter alle passordene som er lagret i nøkkelringen, men det skal være mulig å synkronisere.

  1. Velg Nøkkelringtilgang > Valg, og klikk deretter på Generelt.

  2. Klikk på Nullstill standardnøkkelringen.

  3. Velg Apple-meny > Logg ut i Finder. Velg Apple-meny > Logg ut i Finder.

Hvis brukerpassordet har blitt nullstilt fordi du har glemt passordet og du ikke kan oppgi det gamle passordet for nøkkelringen, vil du ikke kunne få tilgang til informasjonen i den gamle nøkkelringen, og en ny, tom nøkkelring vil bli opprettet.