godkjenningskriterier

Godkjenningskriterier avgjør om et sertifikat er gyldig for den tiltenkte bruken. Et sertifikat kan være gyldig for noen typer bruk, men ikke for andre.

macOS bruker en rekke godkjenningskriterier for å avgjøre om et sertifikat er pålitelig. Hvert sertifikat kan ha forskjellige kriterier. I Nøkkelringtilgang kan du se detaljene for sertifikatets godkjenningskriterier i sertifikatets Godkjenn-del.