Systemvalg

Systemvalg er der du tilpasser iMac-innstillingene. Gjør ett av følgende for å gå til Systemvalg:

  • Klikk på Systemvalg-symbolet i Dock.

  • Velg Apple-menyen  > Systemvalg.

Systemvalg-vinduet.