totrinnsverifisering

Totrinnsverifisering er en frivillig måte å øke sikkerheten for Apple-ID-en på. Totrinns‑verifisering krever at du verifiserer identiteten din med en av enhetene dine eller gjenopprettingsnøkkelen i tillegg til å skrive inn passordet. Slik fungerer det:

  • Du skriver inn Apple‑ID og passord som vanlig.

  • Apple sender en midlertidig verifiseringskode til en av enhetene dine.

  • Du skriver inn koden for å verifisere identiteten din og fullføre påloggingen.

Merk: Totrinns‑verifisering er ikke et alternativ hvis tofaktorautentisering er tilgjengelig for Apple‑ID‑en din. (Se Apple-kundestøtteartikkelen Tilgjengelighet av tofaktorautentisering for Apple‑ID.)

Du kan konfigurere totrinnsverifisering på nettstedet for Apple-ID. Når du konfigurerer den, kan du registrere én eller flere pålitelige enheter som kan motta verifiseringskodene. Du kan også motta en gjenopprettingsnøkkel du kan bruke hvis du ikke har tilgang til en pålitelig enhet.

Se Apple-kundestøtteartikkelen Totrinns‑verifisering for Apple-ID.