macOS High Sierra

Tastatursnarveier og bevegelser i iBooks

Bruk tastaturet, styreflaten eller Magic Mouse til å utføre en rekke oppgaver i iBooks.

Åpne iBooks for meg

Tastatursnarveier

Handling

Snarvei

Legg til en ny samling i biblioteket.

Kommando-N

Legg til bøker i biblioteket.

Skift-Kommando-O

Legg til et bokmerke for siden du er på.

Kommando-D

Åpne et søkefelt i boken.

Når du har åpnet søkefeltet, skriver du inn et søkeord, og trykker deretter på returtasten for å søke.

Kommando-F

Vis innholdsfortegnelsen i en bok.

Kommando-T

Vis et miniatyrbilde av innholdsfortegnelsen i en bok.

Skift-Kommando-T

Vis notater i margene i boken.

Kommando-3

Vis alle notater og markeringer i Notater-panelet.

Kommando-4

Vis lesekort for en bok.

Kommando-5

Vis ordlisten i en bok.

Kommando-6

Se en side om gangen.

Kommando-1

Se to sider om gangen.

Kommando-2

Se boken i faktisk størrelse.

Kommando-0

Zoom inn.

Kommando-plusstegn (+)

Zoom ut.

Kommando-Minustegn (-)

Bytt til fullskjermsvisning.

Kontroll-Kommando-F

Gå til neste side eller til neste bilde, bildeforklaring eller spørsmål i utvidede interaktive medier.

Høyrepil, nedoverpil eller Side ned

Gå til forrige side eller til forrige bilde, bildeforklaring eller spørsmål i utvidede interaktive medier.

Venstrepil, oppoverpil eller Side opp

Gå til neste kapittel.

Skift-Kommando-høyre piltast

Gå til forrige kapittel.

Skift-Kommando-venstre piltast

Gå tilbake til forrige punkt i boken.

Kommando-venstre hakeparentes ([)

Gå fram til opprinnelig punkt i boken.

Kommando-høyre hakeparentes (])

Åpne iBooks Store-hjemmesiden.

Skift-Kommando-H

Åpne iBooks-biblioteket.

Kommando-L

Bevegelser

Handling

Bevegelse

Gå til neste eller forrige side.

Dra sideveis.

Gå til neste eller forrige galleribilde.

Dra sideveis når markøren er over et galleri.

Forstørr funksjonen.

Når du er ferdig, fører du fingrene sammen.

Før fingrene fra hverandre når markøren er over interaktive medier.

Den grafiske innholdsfortegnelsen åpnes.

Før fingrene sammen i en bok med en grafisk Innholdsfortegnelse.