macOS High Sierra

Marker tekst og skriv notater

Hvis du leser noe du vil huske, kan du markere det eller skrive et notat. Du kan når som helst se gjennom alle notater og markeringer, og du kan bruke dem som lesekort.

Åpne iBooks for meg

En iBooks-lærebok som viser markert tekst, et notat og interaktive medier.

Merk: Det er ikke sikkert at markering er tilgjengelig for alle typer bøker.

Åpne en bok, og gjør ett av følgende:

  • Marker eller understrek tekst: Marker teksten og velg deretter et markeringsvalg (farge eller understreking) fra lokalmenyen.

  • Legg til et notat: Marker tekst, og velg Legg til notat fra lokalmenyen.

  • Se alle notater og markeringer: Flytt markøren til øverste del av boken, og klikk deretter på Notater-knappen .

    I enkelte bøker kan du velge Vis > Vis notater i marg for å se notatene i margen i boken.

  • Fjern en markering eller understreking: Marker den markerte teksten, og velg Fjern markering.

  • Slett et notat: Åpne Notater-panelet, marker notatet, og trykk deretter på Slett.

Du finner mer informasjon om å dele markering og notater under Del sitater, notater og tanker.