mobilminutter

Når du ringer med mobiltelefonen, bruker du mobilminutter. (Dette er noe annet enn mobildata, som er det du bruker når du får tilgang til Internett gjennom mobilnettverket.) Enkelte operatører tilordner et visst antall minutter du kan bruke til telefonsamtaler. Ta kontakt med mobiloperatøren for mer informasjon om hvilke typer anrop som bruker mobilminutter.