varsling

Varsling gjør det enklere å se hva som er nytt. Når du for eksempel mottar en FaceTime-samtale eller en e-postmelding, vises en varsling om det øverst i høyre hjørne av skjermen. Enkelte varslinger, for eksempel for Meldinger og Mail, lar deg svare direkte i varslingen.

Hvis du vil vise alle de nyeste varslingene, klikker du på Varslingssenter-symbolet i menylinjen og klikker deretter på Varslinger.