Redundant Array of Independent Disks (RAID)

Du kan kombinere flere disker i ett diskoppsett – kalt Redundant Array of Independent Disks (RAID) – og de fungerer sammen som én disk. RAID-oppsettet kan beskytte dataene dine mot maskinvarefeil, øke datatilgangshastigheten og øke lagringskapasiteten avhengig av hvordan du kombinerer diskene. Du kan bruke Diskverktøy til å opprette flere typer RAID-oppsett med dine interne og eksterne disker.

RAID-diskoppsett kan ikke bruke enkelte diskadministreringsfunksjoner, som FileVault-diskkryptering.

Hvis du har en Mac Pro med et Mac Pro RAID-kort, bruker du RAID Utility. Det bruker RAID-kortet til å øke ytelsen og opprette flere typer RAID-oppsett.