speilet RAID-oppsett

Et speilet RAID-oppsett kan være med på å beskytte dataene dine mot diskfeil. Dataene skrives til to eller flere disker samtidig. Hvis en av diskene svikter eller kobles fra, vil Macen på denne måten fortsatt ha tilgang til dataene fra andre disker. Hvis du kobler til en disk som du har koblet fra, kan RAID-oppsettet gjenoppbygges i bakgrunnen slik at det inneholder de nyeste dataene.

Du kan legge til ledige disker, også kalt reservedisker, i oppsettet. Disse skrives ikke til med mindre det oppstår en feil på en av diskene. Hvis en disk svikter eller kobles fra, gjenoppbygger RAID-settet en av reservediskene, slik at den inneholder de nyeste dataene. Hvis du kobler til en disk etter at RAID-oppsettet har erstattet den med en reservedisk, behandles den som en reservedisk.

Du kan velge at RAID-oppsettet skal gjenoppbygge en reservedisk automatisk, eller du kan gjenoppbygge den selv.

Selv om du har et speilet RAID-oppsett, må du sikkerhetskopiere data regelmessig. Speiling beskytter mot enkelte typer maskinvarefeil. Det beskytter ikke mot brukerfeil eller skadet programvare. Hvis du sletter en fil, slettes filen også fra speilet. Hvis programvare skader en fil, blir filen skadet også i speilet.