macOS High Sierra

Skriv ut etiketter, konvolutter og lister

Du kan skrive ut adresseetiketter, konvolutter eller en liste over kontakter ved hjelp av informasjonen i Kontakter-programmet.

En forhåndsvisning av adresseetiketter, tilpasset med et bilde og en fontfarge, klar for utskrift.

Åpne Kontakter for meg

Skriv ut adresseetiketter

 1. Marker kontakter eller en gruppe.

  Kun kontaktkort med adresser skrives ut.

  Hvis du vil skrive ut en returadresseetikett, markerer du kontaktkortet ditt.

 2. Velg Arkiv > Skriv ut.

 3. Klikk på Stil-lokalmenyen, og velg deretter Adresseetiketter.

  Hvis du ikke ser Stil-lokalmenyen, klikker du på Vis detaljer nesten nederst til venstre.

 4. Klikk på Layout eller Etikett for å angi valg.

  Layout: Velg en etikettype, for eksempel Avery Standard eller A4. Eller velg Tilpasset for å opprette og definere din egen etikett.

  Etikett: Velg ytterligere elementer som skal inkluderes på etiketter. Du kan for eksempel:

  • Skrive ut etiketter i alfabetisk rekkefølge eller etter postnummer

  • Inkludere navn på bedrifter eller land

  • Inkludere et bilde

  • Endre fonten og fontfargen

 5. Klikk på Skriv ut.

Hvis du vil endre rekkefølgen på første og siste navn i adresseetiketter, endrer du innstillingen til Vis fornavn-alternativet i Generelt-valg.

Tips: Vil du skrive ut samme adresse på en side med etiketter? Opprett en gruppe som inneholder kontaktkortet med adressen du vil skrive ut. Kopier og lim inn kortet i gruppen så mange ganger du trenger det. Marker deretter gruppen og skriv ut.

Skriv ut konvolutter

 1. Marker kontakter eller en gruppe.

  Kun kontaktkort med adresser skrives ut.

 2. Velg Arkiv > Skriv ut.

 3. Klikk på Stil-lokalmenyen og velg Konvolutter.

  Hvis du ikke ser Stil-lokalmenyen, klikker du på Vis detaljer nesten nederst til venstre.

 4. Klikk på Layout, Etikett eller Retning for å angi valg.

  Layout: Velg en standard konvoluttstørrelse fra internasjonale, nord-amerikanske eller japanske layouter. Eller hvis du vil ha en konvoluttstørrelse som ikke er standard, velger du Tilpasset for å opprette og definere din egen layout.

  Etikett: Velg ytterligere elementer som skal inkluderes på konvolutter. Du kan for eksempel:

  • Inkludere returadressen (den må være på kontaktkortet ditt)

  • Skrive ut en konvolutt for en spesifikk adresse (for eksempel arbeid) eller alle adresser (for kontakter som har flere adresser)

  • Skrive ut konvolutter i alfabetisk rekkefølge eller etter postnummer

  • Inkludere navn på bedrifter eller land

  • Inkludere et bilde

  • Endre fonten og fontfargen

  Retning: Skriv ut konvolutter i stående eller liggende retning.

 5. Klikk på Skriv ut.

Skriv ut lister

 1. Marker kontakter eller en gruppe.

 2. Velg Arkiv > Skriv ut.

 3. Klikk på Stil-lokalmenyen, og velg deretter Lister.

  Hvis du ikke ser Stil-lokalmenyen, klikker du på Vis detaljer nesten nederst til venstre.

 4. Velg papirstørrelse og -retning, og velg deretter informasjonen (attributtene) som skal inkluderes i listen.

 5. Klikk på Skriv ut.

Du kan ikke skrive ut direkte fra en nettverkskatalogtjeneste. Hvis du skal skrive ut kontakter fra en katalog, drar du dem først til en annen konto.