Apple-kundenummer

Apple-kundenummeret er kontonummeret (eller -numrene) Apple tilordner organisasjonen, som brukes til å kjøpe maskin- eller programvare fra Apple. Kundenummeret kreves for å verifisere at organisasjonen er godkjent til å delta i enkelte av programmene. Hvis du ikke vet nummeret (numrene), kontakt organisasjonens innkjøpsansvarlig, økonomiavdeling eller Apple-kundestøtte. Dette er ikke det samme som GSX-kontonummeret.

Merk: Når du skriver inn Apple-kundenummeret, trenger du ikke å starte nummeret med nulltall.