macOS High Sierra

Om nødvendige sikkerhetsoppdateringer

Macen søker daglig etter nødvendige sikkerhetsoppdateringer og varsler deg når en er tilgjengelig i App Store. Hvis oppdateringen ikke krever at du starter Macen på nytt, blir den installert automatisk etter en nærmere angitt tidsperiode. Hvis ikke, installeres oppdateringen neste gang du starter Macen.

Hvis du foretrekker det, kan du alltid manuelt installere nødvendige sikkerhetsoppdateringer.