flytt og slipp

Du kan flytte og slippe for å gjøre så å si alt på Macen: flytte filer og mapper til nye plasseringer, legge til et bilde i en e-postmelding eller flytte en del av en tekst i et dokument. Du kan også flytte objekter til Dock eller sidepanelet i et Finder-vindu, slik at du får enklere tilgang til dem.

Hvis du vil flytte et objekt, markerer du det og holder nede museknappen eller styreflateknappen mens du flytter objektet til en ny plassering. Slipp for å legge objektet på plass.