Apple-tilgjengelighet

Veiledning for Bryterkontroll og Tilgjengelighetstastatur

Hvis du bruker hjelpeenheter eller ikke kan bruke et fysisk tastatur, kan Bryterkontroll og Tilgjengelighetstastatur gjøre det enklere å bruke Macen og favorittprogrammene dine.

Hjem-panelet i Bryterkontroll og det skjermbaserte tilgjengelighetstastaturet.
Et eksempel på et tilpasset Bryterkontoll-panel.

Kom i gang

Denne veiledningen forklarer hvordan du bruker Bryterkontroll til å skrive inn tekst, håndtere objekter på skjermen og kontrollere Macen. Den forklarer også hvordan du navigerer rundt i macOS og skriver inn tekst med det skjermbaserte tilgjengelighetstastaturet (med Dvel), og hvordan du lager tilpassede paneler med Panelredigering.