macOS High Sierra

Navigeringsvalg

Bruk Navigering-panelet i Bryterkontroll-panelet i Tilgjengelighet-valgpanelet til å angi valg for navigering med Bryterkontroll.

Hvis du vil åpne dette panelet, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Tilgjengelighet, klikker på Bryterkontroll og deretter på Navigering.

Åpne Bryterkontroll-panelet for meg

Under navigering

Angi når et objekt er markert under en skanning, ved å spille av en lyd, lese opp objektet eller begge deler.

Hvis du vil endre stemmen som brukes, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Tilgjengelighet og deretter på Tale.

Åpne Tale-panelet for meg

Omstartsplassering

Posisjonen det startes opp fra når du skanner et objekt på nytt (for eksempel et panel, en gruppe eller et vindu).

Automatisk skanning etter valg

Automatisk skanning settes på pause som standard når du markerer et objekt. Du må trykke på Marker objekt-bryteren for å fortsette automatisk skanning. Hvis du vil at automatisk skanning skal fortsette automatisk etter at du markerer et objekt, klikker du på lokalmenyen og velger Fortsett.

Når markøren når grensen

Handlingen som utføres når markøren når en grense ved skanning av brukergrensesnittet.

Markørstørrelse for bryterkontroll

Tykkelsen på kantlinjen til bryterkontrollmarkøren ved skanning av brukergrensesnittet.

Markørpresisjon

Presisjonen for styring av markøren når du markerer et objekt på skjermen.

Lav: Når du trykker på Marker objekt-bryteren, stopper den blå linjen (for Flytt, Flytt og klikk, og Glidning) eller markøren (for Roter).

Høy: Når du trykker på Marker objekt-bryteren, reduseres hastigheten på den blå linjen eller markøren betydelig slik at du kan velge hvor den skal stoppes med større presisjon. Når du trykker på bryteren en gang til, stopper den.

Sløyfer

Hvor mange ganger, opptil 10, et panel, en gruppe eller et vindu skannes.

Tid

Angi tidsalternativer for navigering:

Hastighet for glidende og roterende markør: Hvor raskt blokkene, sektoren og de blå linjene flyttes over skjermen, fra 0 (tregest) til 100 (raskest).

Autoskannintervall i paneler: Antall sekunder, opptil 25, det tar å gå fra ett objekt til et annet i et panel.

Autoskannintervall i grensesnitt: Antall sekunder, opptil 25, det tar å gå fra ett objekt til et annet i brukergrensesnittet.

Stopp på første objekt: Antall sekunder, opptil 10, den automatiske skanning bruker på det første objektet i et panel, en gruppe eller et brukergrensesnitt.