macOS High Sierra

Brytere-valg

Bruk Brytere-panelet i Bryterkontroll-panelet i Tilgjengelighet-valgpanelet til å legge til og slette brytere, tilordne handlinger til brytere og angi alternativer for automatisk skanning.

Hvis du vil åpne dette panelet, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Tilgjengelighet, klikker på Bryterkontroll og deretter på Brytere.

Åpne Bryterkontroll-panelet for meg

Påkrevd

Bryterkontroll krever Marker objekt-bryteren. Når automatisk skanning er på, flyttes Bryterkontroll automatisk til neste objekt etter hvert som det går gjennom et panel, en gruppe eller et brukergrensesnitt.

Før du kan slå av automatisk skanning, må du opprette en Flytt til neste objekt-bryter. Bryterkontrollen flytter den til Påkrevd-listen når du slår av automatisk skanning.

Valgfritt

Valgfrie brytere som kan brukes uansett om automatisk skanning er slått av eller på.

Legg til , Fjern

Legg til eller fjern en valgfri bryter.

Handling-lokalmenyen

Endre navnet eller handlingen for en bryter. Hvis du vil bruke en annen bryter for handlingen, klikker du på Ny tilordning.

Automatisk skanning

Bryterkontrollen går automatisk gjennom, eller skanner, objekter i et panel, en gruppe eller et brukergrensesnitt. Dette alternativet er på som standard.

Hvis du vil slå av automatisk skanning, må du legge til en bryter for å flytte til neste objekt.

Tid

Angi tidsalternativer for automatisk skanning:

Varighet av trykk før handling: Antall sekunder en bryter må holdes nede for å bli gjenkjent.

Ignorer brytergjentakelser: Antall sekunder der gjentatte trykk på en enkelt bryter ignoreres.

Dette valget er nyttig hvis du har en tendens til å trykke på en bryter flere ganger ved et uhell.

Varighet av trykk før gjentagelse: Antall sekunder en bryter må holdes nede for å bli gjenkjent for andre gang.