macOS High Sierra

Angi valg i panelredigering

Du bruker panelredigering til å opprette tilpassede paneler for Bryterkontroll- eller Tilgjengelighetstastatur-panelsamlingen. Du kan angi valg for et panel og for knapper og grupper i panelet. Valgene du angir, varierer avhengig av om panelet skal brukes med Bryterkontroll eller Tilgjengelighetstastaturet.

Et Panelsamling-vindu som viser Inspektør-knappen helt til høyre i verktøylinjen, for å angi valg for paneler, knapper og grupper.

Tips: Du kan gjøre layoutområdet større – bare flytt venstre kant eller flytt et hjørne av vinduet. Hvis du ikke bruker inspektøren til å angi valg for paneler, knapper eller grupper, klikker du på Inspektør i verktøylinjen for å skjule den.

Legg til knapper og grupper i et panel

 • Legg til knapper: Klikk på Legg til-knappen i verktøylinjen, og flytt knappen for å plassere den i layoutområdet.

 • Legg til knapper ved hjelp av en uttrykksliste: Velg Arkiv > Importer uttrykksliste, og velg deretter en fil (i ren tekst-format) som inneholder ord eller uttrykk. For hver linje med tekst i filen legger panelredigering automatisk til en knapp der tittelen er linjen med tekst og der handlingen er Skriv inn tekst. Når knappen klikkes på i Bryterkontroll eller Tilgjengelighetstastaturet, settes tittelen inn i gjeldende dokument.

 • Opprett en gruppe: Marker to eller flere knapper i layoutområdet, og klikk på Grupper i verktøylinjen. Tastaturpaneler inneholder standardgrupper med knapper som representerer tastene.

 • Rediger en gruppe: Dobbeltklikk på gruppen for å fokusere på den, og flytt et objekt til en annen plassering i gruppen, eller marker et objekt du vil slette. Du kan løse opp objekter i en gruppe ved å klikke på Løs opp gruppe i verktøylinjen.

Angi alternativer for et Bryterkontroll-panel

 • Angi alternativer for paneler.

  Hvis du ikke ser panelalternativer i inspektøren, må du sjekke om knapper eller grupper er markert i layoutområdet. Hvis de er det, klikker du på et sted hvor som helst i bakgrunnen i området for å oppheve markeringen.

  • Vis for programmer: Vis panelet automatisk når et av programmene du valgte ved hjelp av lokalmenyen, er gjeldende program.

  • Vis: Angi hvordan panelet skal brukes. Du kan inkludere det i listen med tilpassede paneler eller bruke det som standard hjem-, tastatur- eller pekerpanel. Når du arkiverer den som standard hjem-, tastatur eller pekerpanel, erstattes det eksisterende panelet. Det panelet er fortsatt tilgjengelig i listen med tilpassede paneler.

  • Automatisk skannestil: Angi hvordan automatisk skanning flytter gjennom et panel. Hvis du vil forhåndsvise den automatiske skanningen, dobbeltklikker du på en gruppe i layoutområdet eller markerer et panel i listen, og klikker deretter på Forhåndsvis i verktøylinjen.

   Velg Trinn for å flytte fra én knapp eller gruppe til den neste. Hvis du vil flytte basert på et angitt antall knapper, velger du Glidning og trinn.

   Glidning og trinn krever mindre presisjon enn navigering etter gruppe. Automatisk skanning markerer et sett med knapper i en overlappende sekvens når den flytter gjennom et panel, og tilbyr brukere gjentatte muligheter til å nærme seg en målknapp før de går til den.

   En illustrasjon av hvordan Glidning og trinn fungerer: et sett med fire knapper (objektivstørrelsen) utheves, deretter neste sett med fire knapper og så videre i en overlappende sekvens.
  • Glidende objektiv-størrelse: Angi antall knapper som skal utheves av gangen for automatisk skanning med Glidning og trinn.

  • Vis justeringer: Vis Panelvalg-symbolet i øverste høyre hjørne av det tilpassede panelet, slik at du kan bruke knappene til å justere panelstørrelsen og gjennomsiktigheten.

  • Vis Hjem-knappen: Vis Hjem-knappen i øverste høyre hjørne av det tilpassede panelet, slik at du enkelt kan gå tilbake til Hjem-panelet.

 • Angi knapp- og gruppevalg.

  • Angi visuelle valg for en markert knapp eller gruppe: I inspektøren kan du spesifisere det du vil av følgende: navn (kun for knapper), fontstørrelse og farge, posisjon, et bilde du kan bruke som knapp, og en knappefarge.

  • Angi lydalternativer for en markert knapp eller gruppe: I inspektøren kan du spesifisere det du vil av følgende: et uttrykk som kan leses opp når VoiceOver-markøren er på knappen, og en lyd som skal spilles av når objektet markeres.

   Uttrykket eller lyden høres kun hvis en Bryterkontroll-innstilling er stilt inn til å lese det opp eller spille den. Hvis du vil angi dette alternativet, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Tilgjengelighet, klikker på Navigering og klikker på «Under navigering»-lokalmenyen.

   Åpne Bryterkontroll-panelet for meg

  • Angi en handling for en markert knapp: Angi en handling som skal utføres når knappen markeres, for eksempel Skriv inn tekst. For noen handlinger må du oppgi ytterligere detaljer, for eksempel teksten som automatisk skal skrives inn når knappen markeres.

   Hvis du markerer Mus-handlingen:

   • For Roter mus-handlingen avgjør Grense-innstillingen hvordan sektoren (formet som et kakestykke) roterer. Hvis Alle skjermer er valgt, roterer den rundt skjermen fra gjeldende markørplassering. Hvis Øverste vindu er valgt, roterer den rundt øverste vindu fra midten av vinduet.

   • For Retningsflytting-musehandlingen kan du angi hvilken retning markøren skal flytte over skjermen når knappen er markert, eller i stedet få knappen til å gå i motsatt retning eller gjenta siste retningsflytting som ble utført.

Du kan kopiere og lime inn objekter i et panel, eller mellom paneler.

Angi valg for et Tilgjengelighetstastatur-panel

 • Angi alternativer for paneler.

  Hvis du ikke ser panelalternativer i inspektøren, må du sjekke om knapper eller grupper er markert i layoutområdet. Hvis de er det, klikker du på et sted hvor som helst i bakgrunnen i området for å oppheve markeringen.

  • Vis for programmer: Vis panelet automatisk når et av programmene du markerer ved hjelp av lokalmenyen er gjeldende program.

  • Vis: Angi hvordan panelet skal brukes. Du kan inkludere det i listen med tilpassede paneler eller bruke det som standard hjem-, tastatur- eller pekerpanel. Når du arkiverer det som standard hjem-, tastatur eller pekerpanel, erstattes det eksisterende panelet. Det panelet er fortsatt tilgjengelig i listen med tilpassede paneler.

  • Vis justeringer: Vis Panelvalg-symbolet i øverste høyre hjørne av det tilpassede panelet, slik at du kan bruke knappene til å justere panelstørrelsen og gjennomsiktigheten.

  • Vis Hjem-knappen: Vis Hjem-knappen i øverste høyre hjørne av det tilpassede panelet, slik at du enkelt kan gå tilbake til Hjem-panelet.

 • Angi knapp- og gruppevalg.

  • Angi visuelle valg for en markert knapp eller gruppe: I inspektøren kan du spesifisere det du vil av følgende: navn (kun for knapper), fontstørrelse og farge, posisjon, et bilde du kan bruke som knapp, og en knappefarge.

  • Angi en handling for en markert knapp: Angi en handling som skal utføres når knappen markeres, for eksempel Skriv inn tekst. For noen handlinger må du oppgi ytterligere detaljer, for eksempel teksten som automatisk skal skrives inn når knappen markeres.

   Hvis du markerer Dvele-handlingen:

   • Velg en dvelehandling, for eksempel Dobbeltklikk, som skal utføres når du dveler på knappen. Du kan også velge å vise Valg-menyen, som gjør det mulig å veksle mellom engangshandlinger, eller ikke utføre en handling i det hele tatt.

   • Hvis du vil at handlingen kun skal utføres én gang, velger du Kun én gang. Dette alternativet er for eksempel nyttig for en knapp som utfører et høyreklikk for å åpne en snarveismeny.

Du kan kopiere og lime inn objekter i et panel, eller mellom paneler.

Når du redigerer et panel i en panelsamling, forsikrer du deg om at du arkiverer endringene slik at de blir tilgjengelige i Bryterkontroll eller Tilgjengelighetstastaturet.