macOS High Sierra

Styr pekeren ved hjelp av Dvel

Hvis du aktiverer Tilgjengelighetstastaturet, kan du bruke Dvel, som gjør det mulig å utføre musehandlinger ved hjelp av øye- eller hodesporingsteknologi. Du kan enkelt få tilgang til dvelehandlinger, for eksempel Venstreklikk, i Tilgjengelighetstastaturet og tilpassede paneler eller i menylinjen.

Dvelehandlingsknapper øverst på Tilgjengelighetstastaturet.

Etter at du velger en dvelehandling, hviler eller dveler du i en angitt tidsperiode (kalles dveletiden) på objektet du vil klikke på, flytte eller rulle, før handlingen utføres.

Slå på Dvel

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Tastatur.

  Åpne Tastatur-panelet for meg

 2. Klikk på Tilgjengelighetstastaturet, og forsikre deg om at Aktiver Tilgjengelighetstastatur er markert.

  Hvis du vil ha informasjon om Tilgjengelighetstastatur-valgene, klikker du på Hjelp-knappen nede til høyre i panelet.

 3. Klikk på Dvel-valg, og velg deretter «Vis dvelehandlinger i paneler», «Vis dvelehandlinger i menylinjen», eller begge.

  Avhengig av avkrysningsrutene du har valgt, vises en rad med dvelehandlingsknapper øverst på Tilgjengelighetstastaturet og tilpassede paneler, eller en Dvel-statusmeny vises i menylinjen, eller begge deler.

Dvelehandlinger

Avhengig av hvor du valgte å vise dvelehandlinger, er de tilgjengelige i Tilgjengelighetstastaturet og tilpassede paneler eller Dvel-statusmenyen i menylinjen.

Etter at du velger en handling, dveler du på stedet der du vil at handlingen skal utføres – for eksempel på en avkrysningsrute eller et bilde. Dvelepekeren vises over objektet, og dveletidnedtellingen starter (pekersirkelen begynner å bli hvit). Når nedtellingen er over, utføres handlingen.

Merk: Hvis du ikke vil se dveletidnedtellingen på skjermen, markerer du «Skjul dveletidsindikatorer» i Dvel-valg.

 • Venstreklikk : utfører et venstreklikk når du dveler på et objekt.

 • Dobbeltklikk : utfører et dobbeltklikk når du dveler på et objekt.

 • Høyreklikk : utfører et høyreklikk når du dveler på et objekt.

 • Flytt og slipp : flytter og slipper objektet du dveler på.

  Når nedtellingen er over, indikerer pekeren at objektet kan flyttes. Når du dveler der du vil slippe objektet, flyttes objektet dit, nedtellingen starter, og når den er over, slippes objektet.

 • Rull i meny : ruller objektet du dveler på.

  Forsikre deg om at du dveler på innhold som kan rulles – for eksempel en nettside eller et dokument. Når nedtellingen er over, vises rulleindikatorer øverst, nederst og på sidene av innholdet (avhengig av hvordan den kan rulles). Dvel på en rulleindikator for å rulle i den retningen.

 • Valg-meny : viser Valg-menyen når du dveler på et objekt.

  Når du velger en handling fra Valg-menyen, brukes den kun én gang – handlingen gjentas ikke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Bruk Valg-menyen.

 • Ingen handling : sett på pause og utfør ingen handlinger når du flytter rundt på skjermen eller dveler på objekter. Denne handlingen er nyttig når du vil ta en pause fra handlinger – for eksempel for å lese en nettside eller se en film.

  Når du er klar til å fortsette å utføre dvelehandlinger igjen, dveler du på en hvilken som helst dvelehandling i Tilgjengelighetstastaturet. Hvis Tilgjengelighetstastaturet er skjult, dveler du på det aktive hjørnet som er tilordnet det (som angitt i Tilgjengelighetstastatur-innstillinger).

Fargen på rulleindikatorene i Rull i meny avgjøres av markeringsfargen som er angitt i Generelt-valgpanelet. Hvis du vil endre markeringsfargen, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker deretter på Generelt.

Åpne Generelt-valgpanelet for meg

Bruk statusmenyen for Dvel

Hvis du valgte å vise dvelehandlinger i menylinjen, kan du enkelt få tilgang til dvelehandlinger ved hjelp av Dvel-statusmenyen. Symbolet som vises i menylinjen, endres når du bruker forskjellige dvelehandlinger.

Dvele-statusmenyen som inneholder, fra øverst til nederst, Dvelepause, Venstreklikk, Dobbeltklikk, Høyreklikk, Flytt og slipp, Rull i meny og Valg-menyen.

Dvel-statusmenyen er nyttig hvis du vil endre dvelehandlinger når Tilgjengelighetstastaturet eller et annet panel er skjult. Et venstreklikk for å velge en handling utføres alltid i statusmenyen, uavhengig av gjeldende dvelehandling.

 • Åpne menyen: Dvel på statusmenyen i menylinjen. Pekeren vises over statusmenyen og dveletidnedtellingen starter (pekersirkelen begynner å bli hvit). Når nedtellingen er over, åpner menyen.

  Merk: Hvis du ikke vil se dveletidnedtellingen på skjermen, markerer du «Skjul dveletidsindikatorer» i Dvel-valg.

 • Velg en handling fra menyen: Dvel på en handling. Når nedtellingen er ferdig, velges handlingen.

Bruk Valg-menyen

Du kan bruke Valg-menyen til å bytte raskt mellom forskjellige dvelehandlinger. Når du velger en handling fra Valg-menyen, brukes den kun én gang – handlingen gjentas ikke.

Den runde Valg-menyen med knapper, fra øverst til høyre og med klokken, for Høyreklikk, Rull i meny, Lukk, Flytt og slipp, Venstreklikk og Dobbeltklikk.

Tips: Trådkorset midt i Valg-menyen viser målplasseringen der handlingen skal utføres.

 • Velg en handling: I menyen dveler du på handlingen du vil velge – for eksempel dobbeltklikkhandlingen. Pekeren vises over knappen, og dveletidnedtellingen starter (pekersirkelen begynner å bli hvit). Når nedtellingen er over, markeres knappen og handlingen utføres på målplasseringen.

  Valg-menyen forsvinner fra skjermen når handlingen utføres, men vises på nytt med en gang du dveler på et nytt objekt, slik at du kan velge en annen handling.

  Merk: Hvis du ikke vil se dveletidnedtellingen på skjermen, markerer du «Skjul dveletidsindikatorer» i Dvel-valg.

 • Lukk menyen: Dvel på lukkeknappen nederst i menyen. Når nedtellingen er over, lukkes Valg-menyen.

Hvis du er i et tilpasset panel og vil gå tilbake til Tilgjengelighetstastaturet eller hjem-panelet, klikker du på Hjem-symbolet oppe til høyre i panelet.

Du kan bruke panelredigering til å opprette egendefinerte paneler for å forenkle vanlige oppgaver og handlinger for programmer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Bruk panelredigering.

Tips: Du kan angi et valg for å vise Tilgjengelighetstastaturet eller hjem-panelet når du dveler på et hjørne av skjermen. Hvis du vil angi aktive hjørner, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Tilgjengelighet, klikker på Tastatur, klikker på Tilgjengelighetstastatur og klikker deretter på Aktive hjørner.

Åpne Tastatur-panelet for meg