Ekspressutskiftingstjeneste for Beats

Ekspressutskiftingstjeneste for Beats

Ekspressutskiftingstjeneste

Hva er ekspressutskiftingstjenesten?

Ekspressutskiftingstjenesten er en fordel du får når du har AppleCare+ for Beats. Med ekspressutskiftingstjenesten sender vi deg en erstatningsenhet, slik at du ikke trenger å vente på en reparasjon.

Kontroller dekningen din

Hvordan får jeg ekspressutskiftingstjenesten for produktet mitt?

  1. Når du ber om ekspressutskiftingstjenesten, sender vi deg en erstatningsenhet.

  2. Returner den opprinnelige enheten innen ti virkedager etter at Apple har sendt erstatningsproduktet. Vi inkluderer emballasje.

  3. Vi reserverer et midlertidig beløp på kredittkortet ditt for å dekke utsalgsprisen for erstatningsenheten til vi mottar og undersøker det opprinnelige produktet.

  4. Apple fjerner den midlertidige reservasjonen etter å ha mottatt og undersøkt det opprinnelige produktet og bekrefter at reparasjonen er dekket av Apples begrensede garanti, AppleCare+ eller forbrukerlovgivningen.

Hvor mye koster det?

AppleCare+ gir et ubegrenset antall tilfeller av skade ved uhell. Hvis enheten din har blitt skadet ved et uhell, betaler du AppleCare+-servicetillegget for «annen skade», som spesifisert i AppleCare+-vilkårene.

Les vilkårene for AppleCare+

Hvis vi finner ekstra skade som ikke dekkes av Apples begrensede garanti, AppleCare+ eller forbrukerlovgivningen, blir du belastet enten utsalgsprisen eller et gebyr utenom garantien, avhengig av omfanget av skaden.

Finn det anslåtte gebyret med Få et prisoverslag-verktøyet

Alle gebyrene er oppgitt i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift.

Hva er belastningene på kredittkortet mitt?

Vi reserverer et midlertidig beløp på kredittkortet ditt for å dekke utsalgsprisen for erstatningsenheten, og vi sender deg en bekreftelse på det reserverte beløpet. Vi fjerner den midlertidige reservasjonen hvis begge disse vilkårene er oppfylt:

  • Reparasjonen din er dekket av Apples begrensede garanti, AppleCare+ eller forbrukerlovgivning, og

  • Hvis vi mottar originalproduktet innen 10 virkedager

Hvis du må betale utsalgsprisen for produktet ditt, sender vi deg en e-post. Hvis enheten din ikke er kvalifisert for service utenom garantien, blir det reserverte beløpet belastet kortet ditt.

Garanti

Apples begrensede garanti dekker Beats og tilbehøret som følger med i esken, mot produksjonsfeil i ett år fra datoen du kjøpte produktet. Apple-merket tilbehør som er kjøpt separat, dekkes av Apples begrensede garanti for tilbehør. Dette omfatter adaptere, ekstrakabler, trådløse ladere og etuier. Garantien vår kommer i tillegg til rettighetene som er nedfelt i forbrukerlovgivningen.

Du kan også være dekket av AppleCare+ – avhengig av problemet ditt. Vilkår gjelder, inkludert avgifter. Funksjonstilgjengelighet og -alternativer kan variere etter land eller region.

Hvis situasjonen din ikke er dekket, må du betale en avgift. Hvis problemet med Beats ikke er kvalifisert for service, må du kanskje betale hele erstatningsverdien.

Garanti

Vi garanterer for servicen vår, inkludert erstatningsdeler, i 90 dager eller den gjenværende varigheten til Apple-garantien din eller AppleCare-abonnementet ditt, avhengig av hvilken som varer lengst. Dette kommer i tillegg til rettighetene dine som er nedfelt i forbrukerlovgivningen.

Erstatningsutstyr Apple leverer som en del av reparasjons- eller erstatningstjenesten, kan inneholde nye eller tidligere brukte originale Apple-deler som er testet og har bestått Apples krav til funksjonalitet.