Få hjelp til å bruke iCloud-kontakter

Les hva du skal gjøre hvis du har problemer med å bruke iCloud-kontakter. Kontaktene dine kan for eksempel være duplisert eller kanskje de ikke vises i det hele tatt.

Prøv denne framgangsmåten først:

 1. Kontroller Systemstatus-siden for å se om det er noen problemer som påvirker iCloud-kontakter.
 2. Påse at du har kopier av kontaktene dine. Hvis du ikke har en kopi, kan du lage en kopi.

Hvis du har dupliserte kontakter, kan du få hjelp til å fjerne duplikater.

Velg operativsystemet du har problemer med, for å se hva du skal gjøre videre:
iOS
OS X Lion eller nyere
iCloud.com
Microsoft Windows (Microsoft Outlook)

iOS

Kontroller om du fremdeles har problemet etter hvert trinn.

Påse at iCloud-kontakter er slått på

Trykk på Innstillinger > iCloud på iPhone, iPad eller iPod touch og påse at Kontakter er på.

Oppdatere iOS-enheten

Påse at du kjører iOS 5 eller nyere. Går til Innstillinger > Generelt > Om > Versjon for å se hvilken versjon du har.

Hvis problemet vedvarer, installerer du den nyeste versjonen av iOS som støttes av enheten.

Kontrollere Internett-forbindelsen

 1. Prøv å gå til www.apple.com/no i Safari. Hvis du ikke får forbindelse med Internett, vil ikke iCloud-kontaktene bli oppdatert i Kontakter-appen. Du kan få hjelp til Internett-forbindelsen.
 2. Åpne et sikkert nettsted fra iOS-enheten for å se om du har tilgang til port 80 og 443. Kontakter krever tilgang til port 443 for å pushe oppdateringer til og fra tjenere for iCloud-kontakter.

Oppdatere kontaktene

Hvis nylige endringer ikke vises i Kontakter på iOS-enheten, prøver du å oppdatere:

 • I iOS 7 åpner du Kontakter, trykker på Grupper oppe i venstre hjørne og drar ned for å oppdatere listen med grupper.
 • I iOS 6 og iOS 5 åpner du Kontakter, trykker på Grupper oppe i venstre hjørne og trykker på Oppdater-knappen oppe i venstre hjørne.

Kontrollere innstillingene

Påse at enheten er innstilt for å vise iCloud-kontakter:

 1. Åpne Kontakter og trykk på Grupper oppe i venstre hjørne.
 2. Påse at Alle iCloud er markert.

Se om en kontakt er lagret i iCloud eller en annen tjeneste, som Google eller Yahoo:

 1. Åpne Kontakter og trykk på Grupper oppe i venstre hjørne.
 2. Fjern markeringen av Alle [konto]-valget for eventuelle tredjeparter, som Gmail eller Yahoo.
 3. Påse at Alle iCloud er markert.
 4. Vis kontaktene. Hvis kontakten ikke er synlig, finnes den i en tredjeparts konto.
 5. Du kan importere kontakten fra en tredjeparts tjeneste til iCloud. iCloud vil ikke synkronisere kontakter som er knyttet til en annen tjeneste.

Du må påse at iCloud er standardkontoen for Kontakter:

 • Hvis du vil at nye kontakter skal vises automatisk på enhetene dine.
 • Hvis du synkroniserer kontakter med flere kontoer på enheten (iCloud, Gmail, Yahoo) og nylige endringer i Kontakter på iOS-enheten ikke vises på andre enheter.

Se om iCloud er standardkontoen din:

 1. Trykk på Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.
 2. Trykk på Standardkonto under Kontakter.
 3. Påse at iCloud er markert.

Omstarte Kontakter

Lukk og omstart Kontakter-appen på iOS-enheten:

iOS 7:

 1. Dobbeltklikk på Hjem-knappen for å se de åpne appene.
 2. Finn Kontakter-forhåndsvisningsskjermen og dra den opp for å lukke appen.
 3. Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til Hjem-skjermen.
 4. Vent et minutt og åpne Kontakter-appen igjen.

iOS 6 eller iOS 5:

 1. Dobbeltklikk på Hjem-knappen for å åpne menyen for fleroppgavekjøring.
 2. Berør og hold på Kontakter-symbolet til det vibrerer.
 3. Trykk på X-en for å fjerne det fra listen.
 4. Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til Hjem-skjermen.
 5. Vent et minutt og åpne Kontakter-appen igjen.

Slå iCloud-kontakter av og på igjen

 1. Trykk på Innstillinger > iCloud.
 2. Slå av Kontakter.
 3. Du kan velge Slett fra [enhet] hvis dataene finnes på icloud.com/contacts og på minst én av enhetene dine. Hvis ikke, velger du Behold på [enhet].
 4. Vent noen minutter før du slår på Kontakter igjen.

Omstarte enheten

Hold Dvale/våkne-knappen nede og skyv på skyveknappen når du blir bedt om å slå av. Slå enheten på igjen.

OS X Lion eller nyere

Du kan følge denne framgangsmåten for Kontakter i OS X Mountain Lion eller nyere eller Adressebok i OS X Lion. Kontroller om du fremdeles har problemet etter hvert trinn.

Påse at iCloud-kontakter er slått på

Velg Apple () > Systemvalg, klikk på iCloud og marker Kontakter. 

Se hvilken versjon av OS X du bruker

Påse at du bruker OS X Lion v7.5 eller nyere. Les om hvordan du ser hvilken versjon av OS X du bruker.

Kontrollere Internett-forbindelsen

 • Prøv å gå til www.apple.com/no. Hvis du ikke får forbindelse med Internett, vil ikke iCloud-kontakter i Kontakter eller Adressebok bli oppdatert. Få hjelp til Internett-forbindelsen.
 • Åpne et sikkert nettsted for å se om du har tilgang til port 80 og 443. Safari krever tilgang til port 443 for å pushe og hente oppdateringer til og fra tjenere for iCloud-kontakter.

Kontrollere kontoopplysninger

Velg Apple () > Systemvalg og klikk på iCloud. Påse at du er logget på den samme iCloud-kontoen som du bruker på de andre enhetene som støttes.

Oppdatere Kontakter eller Adressebok

Hvis nylige endringer ikke vises i Kontakter eller Adressebok, prøver du å oppdatere ved å avslutte og åpne appen på nytt.

Kontrollere innstillingene

Påse at kontaktene synkroniseres via iCloud og ikke via en tredjepart, som Google eller Yahoo. iCloud vil ikke synkronisere kontakter som er knyttet til en annen tjeneste.

 1. Åpne Kontakter (eller Adressebok i OS X Lion).
 2. Klikk på Alle [iCloud-kontonavn] i venstre sidepanel.
 3. Søk etter kontakten som ikke ble ordentlig synkronisert.
 4. Hvis kontakten ikke er synlig, er kontakten knyttet til en tredjeparts konto, ikke iCloud.
 5. Du kan importere kontakten fra en tredjeparts konto til iCloud.

Hvis nylige endringer i kontakter i OS X ikke vises på andre enheter og du synkroniserer kontakter med flere kontoer på enheten (iCloud, Gmail, Yahoo), må du påse at iCloud er standardkontoen for Kontakter:

 1. Åpne Kontakter (eller Adressebok i OS X Lion).
 2. Velg Kontakter > Valg (eller Adressebok > Valg i OS X Lion).
 3. Påse at iCloud-kontoen er standardkontoen på fanen Generelt.

Når du har konfigurert iCloud-kontakter, må du kanskje avslutte og åpne Kontakter eller Adressebok på nytt på Mac-maskinen. Påse deretter at du konfigurerte kontoen riktig i Kontakter eller Adressebok:

 1. Åpne Kontakter (eller Adressebok i OS X Lion).
 2. Velg Kontakter > Valg (eller Adressebok > Valg i OS X Lion).
 3. Klikk på Kontoer.
 4. Påse at iCloud-kontoen har riktig navn i Apple-ID-feltet.

Slå iCloud-kontakter av og på igjen

 1. Avslutt Kontakter (eller Adressebok i OS X Lion).
 2. Velg Apple () > Systemvalg og klikk på iCloud.
 3. Fjern markeringen av Kontakter.
 4. Klikk på Behold kontakter.
 5. Lukk Systemvalg og vent omtrent ett minutt.
 6. Åpne Systemvalg og velg iCloud.
 7. Marker Kontakter.
 8. Åpne Kontakter (eller Adressebok).

Omstarte datamaskinen

Omstart datamaskinen og kontroller problemet.

iCloud.com

 1. Hvis du har problemer med nettbaserte iCloud-kontakter på icloud.com/contacts, kontrollerer du nettleseren.
 2. Gå til iCloud Hjelp og søk etter informasjon om problemet.
 3. Hvis du ikke får oppdateringer fra andre enheter eller Kontakter ikke vises som forventet, bytter du til en annen app. Når du skal bytte, klikker du på iCloud oppe i venstre hjørne av nettleservinduet og markerer appen du vil bruke, for eksempel Kalender.
 4. Gå tilbake til Kontakter.
 5. Hvis du fortsatt har det samme problemet, logger du deg av iCloud:
  1. Klikk på navnet ditt oppe i høyre hjørne.
  2. Velg Logg av.
  3. Logg deg på igjen.

Hvis du har problemer med å bruke iCloud-kontakter på Internett, kan du få en melding med en Send til Apple-knapp. Hvis du klikker på denne knappen, kan du hjelpe iCloud med å løse problemer.

Microsoft Windows (Microsoft Outlook)

Kontroller om du fremdeles har problemet etter hvert trinn.

Undersøk kravene til systemet

Påse at PC-en oppfyller systemkravene til iCloud.

iCloud-kontrollpanelet støtter ikke Outlook 2010 Personal Edition.

Kontrollere Internett-forbindelsen

 1. Prøv å gå til www.apple.com/no. Hvis du ikke kan koble til Internett, vil ikke iCloud-kontakter og -hendelser bli oppdatert i Outlook. Få hjelp til Internett-forbindelsen.
 2. Åpne et sikkert nettsted for å se om du har tilgang til port 80 og 443. Outlook krever tilgang til port 443 for å pushe og hente oppdateringer til og fra iCloud-kontakter-tjenere.

Kontrollere innstillingene

Åpne iCloud-kontrollpanelet og påse at du er logget på samme iCloud-konto som du bruker til andre enheter som støttes.

Oppdatere Outlook

Hvis du nylig har gjort endringer i Outlook og de ikke overføres til andre enheter eller omvendt, klikker du på Oppdater-knappen i Outlook.

Slå iCloud-kontakter av og på igjen

 1. Lukk Outlook.
 2. Åpne iCloud-kontrollpanelet:
  • I Windows 8.1 går du til startskjermen, klikker på nedpilen nedpil i nederste venstre hjørne og deretter på iCloud-appen.
  • Windows 8: Gå til startskjermen og klikk på iCloud-flisen.
  • I Windows 7 og Vista velger du Start-menyen > Alle programmer > iCloud > iCloud.
 3. Fjern markeringen ved siden av Mail, kontakter, kalendere og oppgaver, og klikk deretter på Bruk.
 4. Vent noen sekunder og marker Mail, kontakter, kalendere og oppgaver, og klikk deretter på Bruk.
 5. Åpne Outlook.

Påse at iCloud Outlook-tillegget er aktivt i Outlook

Når det gjelder Outlook 2013 og 2010, følger du denne framgangsmåten for å påse at iCloud Outlook-tillegget er aktivt:

 1. Åpne Outlook 2013 eller 2010.
 2. Klikk på Fil-menyen.
 3. Klikk på Alternativer i venstre panel.
 4. Klikk på Tillegg i Alternativer-vinduets venstre panel i Outlook.
 5. Se på listen over tillegg under Aktive programtillegg.
 6. Se etter iCloud Outlook-tillegget.

Når det gjelder Outlook 2007, følger du denne framgangsmåten for å påse at iCloud Outlook-tillegget er aktivt:

 1. Åpne Outlook 2007.
 2. Velg Klareringssenter fra Verktøy-menyen.
 3. Velg Tillegg i den venstre kolonnen.
 4. Se på listen over tillegg under Aktive programtillegg.
 5. Marker iCloud Outlook-tillegget.

Påse at iCloud ikke er standardkontoen i Outlook

 • I Outlook 2013 og 2010: Velg Fil > Info > Kontoinnstillinger > Datafiler. Hvis iCloud er oppført som standardkonto i Kommentarer-kolonnen, velger du en annen konto og klikker på Bruk som standard.
 • I Outlook 2007: Velg Fil > Administrasjon av datafil > Datafiler. Hvis iCloud er oppført som standardkonto i Kommentarer-kolonnen, velger du en annen konto og klikker på Bruk som standard.

Start datamaskinen på nytt.

Se om problemet er løst etter å ha omstartet datamaskinen.

Finne kontakter i Microsoft Outlook

Lær å administrere programtillegg i Microsoft Outlook.

Når du slår på Mail, kontakter, kalendere og oppgaver i iCloud-kontrollpanelet, kopierer iCloud kontaktdata fra .pst-standardfilen i Outlook og fjerner kontaktene fra .pst-filen ved å plassere dem i Slettede elementer-mappen i Outlook. Da lagres kontaktdataene i iCloud-datasettet i Outlook, slik at endringer kan overføres til og fra Outlook med iCloud.  

Når du har aktivert Kontakter i iCloud-kontrollpanelet, må du påse at du ser etter dataene i iCloud-mappen i Outlook. Om nødvendig kan du se den slettede filen ved å vise Slettede elementer i Outlook-mappelisten. Det betyr ikke at iCloud fjerner data, men bare flytter dem til iCloud.

Les mer

Se hvordan du bruker Facebook, Twitter og iCloud-kontakter

Viktig: Referanser til websider og produkter fra tredjepart er bare ment for informasjon, og innebærer ingen oppfordring eller anbefaling. Apple påtar seg ikke noe ansvar for valg, ytelse eller bruk av informasjon eller produkter som finnes på websider fra tredjepart. Apple gir denne informasjonen bare som en tjeneste til våre brukere. Apple har ikke testet informasjonen på disse websidene, og står ikke inne for nøyaktighten eller påliteligheten. Det er en iboende risiko forbundet med bruk av informasjon eller produkter som finnes på Internett, og Apple påtar seg ikke noe ansvar i denne forbindelsen. Vær oppmerksom på at en webside fra tredjepart er uavhengig av Apple og at Apple ikke har noen form for kontroll over innholdet på den websiden. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Sist endret:
Nyttig?
56% av personene syntes dette var nyttig.

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter

Norge (Norsk)