iOS: Skjermbildet roterer ikke

Skjermbildet på iPhone eller iPod touch roterer ikke som forventet, og kan se ut til å være låst.

Følg denne framgangsmåten for å løse problemet.

 1. Kontroller at skjermrotasjonslåsen er av. Hvis du ser dette symbolet på statuslinjen, er rotasjonslåsen på: Følg framgangsmåten nedenfor for å slå av skjermrotasjonslåsen.
  • Sveip opp langs bunnen av skjermen for å vise Kontrollsenter (du kan gjøre dette fra alle skjermer, inkludert låst skjerm).
  • Trykk på Retningslås-knappen.
  • Hvis knappen var fremhevet, vil den være nedtonet etter at du har trykt på den.
 2. Ikke alle iOS-programmer er laget for å rotere. Enkelte har kanskje bare stående eller liggende modus, eller veksler avhengig av innholdet. For å teste skjermrotasjonen, åpner du kalkulatorprogrammet som fulgte med enheten. Hvis skjermbildet ikke roterer som forventet ved bruk av kalkulatorprogrammet, fortsetter du med problemløsingen.
 3. Hvis problemet vedvarer, omstarter du iOS-enheten.
 4. Hvis skjermen forblir låst, sikkerhetskopierer og gjenoppretter du enheten.
 5. Hvis skjermretningen ikke vil endre seg når du roterer enheten, følger du disse problemløsingstrinnene.

Følg disse problemløsingstrinnene hvis du har en iPad.

Sist endret: