Mac OS X v10.6: Utropstegn-symbol vises på Wi-Fi-meny etter at WEP-passord er oppgitt

Når du forsøker å koble deg til et Wi-Fi-nettverk som krever WEP-passord, med det riktige passordet, får du kanskje ikke koblet deg til Internett eller andre Wi-Fi-enheter i samme nettverk.

Du kan se at Wi-Fi-menytillegget viser et Wi-Fi-symbol med et utropstegn () og at datamaskinen har en egentildelt Link local-adresse (som 169.254.x.x). Wi-Fi-menyen kan også angi "Varsel: Ingen Internett-forbindelse...".

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Det kan skje hvis passordet ikke oppgis i det formatet som kreves av nettverket.

Hvis du vil lære hvordan du korrigerer formatet på passordet slik at det godtas, kan du se denne artikkelen: AirPort: Koble til et kryptert WEP eller WPA Wi-Fi-nettverk.

Publiseringsdato: