Mac OS X 10.5 eller nyere: Løse problemer med utskrift

Lær hvordan du løser problemer med utskrift i Mac OS X v10.5 eller nyere.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Skriv ut en testside

Hvis skriveren har en testsidefunksjon, forsøker du å skrive ut en. Hvis testsiden ikke skrives ut, slår du skriveren av og på igjen, og prøver på nytt. Kontroller at strømledningen er koblet til en strømkilde.

Hvis du trenger mer informasjon om hvordan du skriver ut en testside, kan du lese dokumentasjonen som fulgte med skriveren eller besøke produsentens websted. Hvis du ikke får skrevet ut noen testside, kan du lese dokumentasjonen som fulgte med skriveren for ytterligere problemløsingstrinn spesifikke for skriveren.


Kontroller kabler og kontakter

 1. Koble fra og koble til igjen alle kabler mellom datamaskinen og skriveren. Kontroller at alle kablene sitter ordentlig på plass.
 2. Bare USB-skrivere: Bytt USB-kabeltilkoblingen til en annen USB-port.
 3. Bare USB-skrivere: Åpne Apple Systemprofil og klikk på fanen Enheter og volumer. Hvis skriveren fremdeles ikke vises, kan du forsøke en annen kabel.
 4. Prøv å skrive ut på nytt.


Virket det før?

Hvis skriveren har virket med MAC OS X før, fortsetter du til neste del. Hvis ikke, går du til "Oppdatere eller installere skriverprogramvare på nytt" nedenfor.


Slett gamle utskriftsjobber

Lagre filene du forsøker å skrive ut, og slett gamle utskriftsjobber.


Skriv ut fra et annet program

Prøv å skrive ut fra et annet Mac OS X-program, for eksempel TextEdit. Kan problemet isoleres til ett program?

Hvis problemet oppstår når du prøver å skrive ut fra et Classic-program, prøver du å skrive ut fra andre Classic-programmer, og deretter fra et Mac OS X-program. Kan problemet isoleres til ett program? Oppstår det bare i Classic-miljøet?

Når et problem virker programspesifikt eller miljøspesifikt (Classic kontra Mac OS X), kan problemet være relatert til enten programmet eller skriverdriverne. Gå til nettstedene for både programutvikleren og skriverprodusenten, og kontakt dem om nødvendig. Hvis problemet ditt ikke er et kjent problem, kan du poste det i Diskusjoner.

Løse problemer med Print Center (Mac OS X v10.2)

Hvis utskriftsproblemet bare oppstår i Print Center (Mac OS X v10.2 til og med 10.2.8), kan du lese Mac OS X: Løse problemer med Print Center.


Hvis flere programmer avsluttes under utskrift

Hvis dette skjer med Mac OS X v10.3 , kan du lese Mac OS X 10.3: Programmer avsluttes uventet ved utskrift. Hvis tipsene i artikkelen ikke løser problemet, går du videre til neste del.


Kontroller utskriftskøen

Åpne Print Center eller Skriveroppsett i /Programmer/Verktøy. Kontroller at "Stopp jobber" ikke er valgt i Skrivere-menyen. Hvis du vil vite mer, kan du lese:


Isoler skriveren og datamaskinen

USB-skrivere

 1. Koble fra alle USB-enheter unntatt skriveren, Apple-tastaturet og Apple-musen. Kontroller at skriveren er koblet direkte til datamaskinen, og at eventuelle huber eller skjøteledninger er koblet fra.
 2. Kontroller at skriverne vises i Apple Systemprofil (i /Programmer/Verktøy/). Se etter skriveren på Enheter og volumer-fanen i Apple Systemprofil.
 3. Hvis en annen skriver er tilgjengelig, kan du prøve å skrive ut til den. Kontroller at tilkoblingene fungerer, at nettverksinnstillingene er riktige og at all nødvendig programvare for den ekstra skriveren er installert.

Nettverksskrivere

 1. Kontroller at andre nettverkstjenester, for eksempel fildeling og nettsurfinger, er tilgjengelig og fungerer.
 2. Hvis skriveren er en AppleTalk-skriver, må du kontrollere at AppleTalk er aktivert i Nettverk-ruten i Systemvalg.
 3. Hvis det er en annen node i nettverket som får skrevet ut på denne skriveren, flytter du datamaskinen til denne noden. Det kan bli nødvendig å endre nettverksinnstillingene.
 4. Hvis en annen skriver er tilgjengelig, kan du prøve å skrive ut til den. Kontroller at tilkoblingene fungerer, at nettverksinnstillingene er riktige og at all nødvendig programvare for den ekstra skriveren er installert.


Slett skriveren fra skriverlisten

Se Mac OS X: Hvordan slette skriver og utskriftsjobblister i Print Center.

Du finner informasjon om hvordan du legger til skrivere i Legge til en skriver i skriverlisten i Mac OS X.


Slett alle skrivere og utskriftsjobber

Tips: Hvis du ser et stort antall skrivere i Print Center eller verktøyet for skriveroppsett, og ikke liker å slette alle, kontakter du nettverksadministratoren først.

Se Mac OS X: Hvordan slette skriver og utskriftsjobblister i Print Center.


Oppdater eller installer skriverprogramvare på nytt

Hvis programvaren for skriveren fulgte med Mac OS X-installasjonen, kan du gå til skriverprodusentens nettsted og se etter oppdaterte versjoner. Installer bare skriverdriveren fra produsentens nettsted hvis det er en nyere versjon en den som fulgte med Mac OS X.

Hvis skriverprogramvaren som fulgte med Mac OS X er den nyeste versjonen som er tilgjengelig, bruker du Valgfrie installeringspakker (tilgjengelig i Mac OS X 10.1 eller nyere) på installeringsplate I for Mac OS X til å installere skriverprogramvaren på nytt.

Hvis driveren for skriveren ikke fulgte med Mac OS X, sjekker du websiden for Mac OS X-nedlastinger, skriverprodusentens nettsted og materialet som fulgte med i esken for å se om det er programvare tilgjengelig. Installer om mulig programvaren på nytt.

Bruk en annen skriverdriver

Du kan forsøke å bruke en av Gimp-Print-driverne som følger med Mac OS X hvis du ikke finner skriverprogramvare til din skrivermodell. Hvis skriveren støtter PostScript Level 2 eller PostScript Level 3, velger du Generisk PostScript-skriver som skrivermodell. Hvis du har problemer med å bruke driveren for din skrivermodell, kan du prøve å omgå problemet ved å legge til skriveren via en Gimp-Print-driver eller beskrivelsesfilen for Generisk PostScript-skriver.


Reparer diskrettigheter

Tips: Du finner mer informasjon om rettigheter for diskreparasjon og Mac OS X v10.2, v10.3 eller nyere i Om Diskverktøy-funksjonen Reparer diskrettigheter.

 • Mac OS X v10.3 eller nyere: Åpne Diskverktøy (/Programmer/Verktøy/). Velg Mac OS X-oppstartsvolumet i kolonnen til venstre for Diskverktøy-vinduet, og klikk knappen Reparer diskrettigheter.
 • Mac OS X v10.2 til og med 10.2.8: Åpne Diskverktøy (/Programmer/Verktøy/). Velg Mac OS X-oppstartsvolumet i kolonnen til venstre for Diskverktøy-vinduet, og klikk Førstehjelp-fanen. Klikk på knappen Reparer diskrettigheter.
 • Mac OS X v10.1.5: Oppdater til Mac OS X 10.1.5 hvis du ikke allerede har gjort det, og bruk verktøyet Reparer rettigheter. Se Mac OS X: Om Reparer diskrettigheter-verktøy 1.1.Bruk den nyeste versjonen av Mac OS X

Oppdater Mac OS X til nyeste tilgjengelige versjon. Hvis problemet vedvarer, kontakter du skriverprodusenten for ytterligere hjelp.
 

Nullstill utskriftssystemet (Mac OS X v10.4 og nyere)

Hvis andre trinn ikke har hjulpet, kan du nullstille utskriftssystemet. Viktig: Dette bør bare brukes som en "siste utvei" ved løsing av utskriftsproblemer.

Se disse andre artiklene for mer informasjon.

Skriverprogramvare som følger med Mac OS X
Mac OS X 10.4: Utskriftsjobber stopper ved utskrift til en Epson SC 740-skriver
Mac OS X 10.4: Bruke Gimp-Print-driver med Lexmark Z53
Mac OS X 10.4: Noen Xerox-skrivere kan kreve nyere PPD-er
Mac OS X 10.4: Skriv ut-knappen svarer ikke
Mac OS X: Kan ikke skrive ut, bruke Classic, starte fildeling, brenne disker eller oppdatere programvare hvis /tmp mangler
Mac OS X Mail: Utskrevet tekst blir større eller mindre enn forventet
Mac OS X 10.2: Hvordan installere flere skriverdrivere
Mac OS X 10.2: Kontroller utskriftskøen hvis dokumentene ikke skrives ut
Skriverproblemløsing for AirPort-basestasjoner og Time Capsule
Mac OS X 10.2: Problemer med å bruke Hewlett Packard-skrivere

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Publiseringsdato: