Bærbare datamaskiner fra Apple: Feilsøking for strømforsyning med tønneformet tilkobling

Fungerer ikke strømadapteren til din bærbare datamaskin slik den skal? I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du kan løse ett eller flere av følgende problemer:

 • Strømadapteren lader ikke datamaskinen.
 • LED-lampen på adaptertilkoblingen lyser ikke når den er koblet til datamaskinen.
 • Adapteren lader kun datamaskinen delvis.
 • Den hvite isolasjonen på adapteren er ødelagt (også kalt ledningsbrudd).

Merk: Hvis du forsøker å løse et problem med en MagSafe- eller MagSafe 2-adapter, kan du lese Bærbare datamaskiner fra Apple: Løse problemer med MagSafe-adaptere.

Sylinderformet kontakt MagSafe-kontakter MagSafe 2-kontakt

Følg denne framgangsmåten for å identifisere årsaken og finne ut hvilke løsninger som er tilgjengelig.

Hvis du ser gnister

Når du kobler strømledningen i veggen, kan det av og til oppstå gnister. Dette er vanligvis normalt, og kan skje når du setter et støpsel i et strømførende uttak. Hvis gnisten kommer fra noe annet enn støpselet, hvis du ser skade eller misfarging på adapteren eller hvis du har andre bekymringer angående gnister, kan du kontakte Apple.

Feilsøking ved strømadapterproblemer

1. Bruk et strømuttak du vet fungerer.

Kontroller at strømuttaket fungerer som det skal. Koble til et godkjent apparat, som for eksempel en lampe, TV eller klokke, og kontroller at det fungerer som det skal.

2. Pass på at du bruker en adapter med riktig wattstyrke til den bærbare maskinen.

Velg riktig strømadapter for den bærbare Apple-maskinen.

3. Identifiser linjestøyproblemer.

Koble strømadapteren fra kontakten, la den hvile i 60 sekunder, og koble deretter adapteren til igjen.

  • Hvis adapteren fungerer etter denne 60-sekunders "hvilen", har du sannsynligvis problemer med linjestøy i strømkilden. Du må tilbakestille adapteren fra tid til annen ved å gjenta hvileperioden som beskrevet ovenfor. Dette problemet oppstår når vekselstrømadapterens overspenningsvern oppdager jordingsstøy og slår av adapteren.
  • Mulige kilder til linjestøy omfatter belysning med ballast, kjøleskap eller minikjøleskap som er koblet til samme elektriske krets som datamaskinen. Det er ikke sikkert at dette skjer hvis du kobler strømadapteren til en avbruddssikker strømforsyning (UPS) eller til en annen krets.
  • Med mindre tilstanden vedvarer når adapteren kobles til et godkjent uttak, behøver den ikke erstattes.

4. Pass på å bruke adapteren på et sted med god luftsirkulasjon.

Strømforsyningsenheten kan bli svært varm, selv ved normal bruk. Koble adapteren direkte til et strømuttak, eller sett den på gulvet på et sted med god luftsirkulasjon. Hvis du bruker strømadapteren på et sted med dårlig luftsirkulasjon eller hvis strømadapteren dekkes av et teppe eller noe annet isolerende, kan den slå seg av selv for ikke å bli skadet.
Du kan komme til å se følgende:

  • Strømadapteren lader ikke opp datamaskinen.
  • LED-lampen på adapterkontakten lyser muligens ikke når den kobles til datamaskinen.
  • Adapteren lader kanskje datamaskinen bare periodevis.

5. Undersøk om det er problemer med vs-pluggen (også kalt "duck head") eller et to- eller trepolet støpsel.

Hvis du bruker vs-pluggen (også kalt "duck head") sammen med strømadapteren, bytter du den ut med den inkluderte strømledningen med to- eller trepolet støpsel. Hvis du bruker strømledningen med to- eller trepolet støpsel, bytter du den ut med vs-pluggen. Begge alternativene kan enkelt kobles til adapteren, slik det er vist nedenfor.

  • Hvis adapteren lader datamaskinen nå og LED-lampene på tønnekontakten lyser, virker ikke vs-pluggen ("duck head") eller det to- eller trepolete støpselet som du opprinnelig brukte, lenger. Du bør slutte å bruke denne inntil du får skaffet et erstatningsprodukt. Du finner mer hjelp i avsnittet med tilleggsinformasjon i denne artikkelen.
  • Hvis LED-lampene ikke virker eller strømadapteren ikke lader datamaskinen, bør du fortsette problemløsingen ved å følge framgangsmåten i denne artikkelen.

6. Kontroller om tønneringen er bøyd eller om pinnen er skadet.

Når adapteren er koblet til både strømuttaket og datamaskinen, roterer du tønneringen som kobler adapteren til datamaskinen. Lades datamaskinen, eller slås LED-lampen på ujevnt? Kontroller i så fall om tønneringen er bøyd eller om pinnen er skadet (som for eksempel at pinnen er bøyd eller at den mangler). Her er noen eksempler på hvordan skaden kan se ut:

Bøyd tønnering Bøyd pinne Manglende pinne

Hvis tønnen ikke er fullkomment rund eller hvis pinnen er bøyd eller mangler, ta kontakt med AppleCare. Du må ikke bruke strømadaptere hvor tønneringen ikke er helt rund eller hvor pinnen er bøyd eller mangler. Vær oppmerksom på at dersom skaden skyldes overdreven belastning eller feil bruk, omfattes den ikke av Apples begrensede ettårsgaranti. Erstatningsstrømadaptere kan kjøpes fra en Apple Store-butikk eller fra en Apple-autorisert forhandler.

7. Kontroller om det har oppstått ledningsbrudd.

Ledningsbrudd er en tilstand hvor likestrømkabelen (den tynne ledningen som er koblet til strømadapteren) skilles fra enden av adapteren. Dette oppdages vanligvis visuelt ved skade på den hvite isolasjonen på adapteren (se nedenfor). Ved vedvarende bruk kan kabelen bli misfarget og gummien deformert. En annen indikasjon på ledningsbrudd, som ikke nødvendigvis er synlig, er periodisk strømtilkobling. Denne tilstanden kan ofte stadfestes ved å bøye kabelen fram og tilbake ved adapteren samtidig som man kontrollerer om LED-lampen på tønnekontakten lyser eller ikke, avhengig av hvordan ledningen er plassert.

8. Kontroller at datamaskinen lades og at LED-lampen lyser.

Når du har fulgt fremgangsmåten ovenfor, kan du undersøke om datamaskinen lades og LED-lampen lyser. Hvis ikke kan du se under Tilleggsinformasjon i denne artikkelen.

Enten produktet dekkes av garantien eller ikke, kan du levere det inn hos en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller Apple-forhandler for undersøkelse og eventuell utskifting. En eventuell utskifting er avhengig av vurderinger og garantistatus.

Selv om du ikke trenger å ta med deg datamaskinen som brukes sammen med adapteren, må du huske å ta med datamaskinens serienummer. Det trengs for å behandle en eventuell utskifting. Informasjon om plasseringen av datamaskinens serienummer kan du finne i følgende artikler: PowerBook og iBook.

Hvis du skal til en Apple-forhandler, må du først foreta en reservasjon på Genius Bar ved bruk av http://www.apple.com/retail/geniusbar/.

Publiseringsdato: