Løse problemer med Apple TV som ikke gjenkjennes i iTunes

Hvis du ikke kan se Apple TV på venstre side av iTunes-vinduet (under Enheter) når du skal synkronisere innhold, kan du følge fremgangsmåten i denne artikkelen.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Første trinn

 1. Undersøk om du har den nyeste versjonen av iTunes installert.
 2. Undersøk om du har den nyeste versjonen av Apple TV-programvaren installert.
 3. Hvis du bruker Mac OS X v10.6 (Snow Leopard), må du sørge sørge for at du har Bonjour Update 2010-001 eller nyere installert. (Du må starte datamaskinen på nytt etter at denne oppdateringen er installert, for at oppdateringen skal tre i kraft.)
 4. Undersøk om Apple TV er slått på og riktig koblet til TV-apparatet og om du kan bruke Apple TV-grensesnittet.
 5. Undersøk om Apple TV er riktig koblet til nettverket og om nettverket er riktig konfigurert. Hvis du ikke ser det trådløse nettverket når du konfigurerer Apple TV, må du gå ut av valgskjermbildet ved å trykke på menyknappen og deretter gå tilbake igjen til skjermbildet. Programmet søker da på nytt.
 6. Du kan ikke utføre streaming og synkronisering fra forskjellige datamaskiner samtidig. Hvis du har konfigurert Apple TV for streaming fra et annet iTunes-bibliotek, blir ikke Apple TV tilgjengelig i iTunes. Gå til Kilder-menyen på Apple TV, og marker datamaskinen du forsøker å synkronisere fra.

Tips

 • Undersøk Apple TVs nettverkstilkobling ved å spille av en filmtrailer fra Filmer >Trailere.
 • Undersøk om datamaskinen du bruker, har tilgang til iTunes Store.
 • Hvis du bruker Apple TV på en skole eller i et kontormiljø, må du sørge for at Apple TV er på samme nettverk som datamaskinen (hør med nettverksadministratoren), ellers kan ikke iTunes finne Apple TV.

Du finner flere opplysninger om hvordan du skal sette opp Apple TV riktig, i brukerhåndboken til Apple TV.

Hvis Apple TV fortsatt ikke vises i kildelisten i iTunes (under Enheter), etter at du har fulgt punktene ovenfor, kan du forsøke fremgangsmåten nedenfor.Etter hvert trinn du prøver, undersøker du om Apple TV vises i iTunes' kildeliste. Når Apple TV vises i iTunes' kildeliste, kan du avbryte feilsøkingen og fortsette konfigureringen av Apple TV.

1. Start iTunes på nytt (avslutt og start iTunes på nytt).

2. Koble Apple TV til iTunes på nytt.

 1. Velg iTunes > Valg (Mac) eller Rediger > Innstillinger (Windows), klikk Apple TV, og forsikre deg om at Søk etter Apple TV-enheter er markert.
 2. Hvis Brannmur er aktivert i Mac OS X (i valgpanelet Deling i Systemvalg), må du forsikre deg om at iTunes-musikkdeling er markert.
 3. Start iTunes på datamaskinen.
 4. Velg Apple TV-symbolet Klikk for å konfigurere ved siden av i Enheter-listen.
 5. Angi den femsifrede koden fra TV-skjermen.

3. Nullstill.

Hvis du fortsatt har problemer, kan du tilbakestille utstyret ved å trekke ut strømkontaktene for følgende enheter:

 • Apple TV
 • TVen
 • Det trådløse nettverksutstyret eller AirPort-basestasjonen
 • Ruteren

Vent i tretti sekunder, og koble til alle kontaktene igjen.

4. Start datamaskinen på nytt.

5. Opprett en ny tilkobling med det trådløse nettverket, eller start nettverksruteren på nytt.

Hvis du har en AirPort-basestasjon, kan du se i feilsøkingsdelen i konfigurasjonsveiledningen for den aktuelle modellen. Hvis du har en ruter fra en annen leverandør, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med denne.

6. Installer iTunes på nytt.

7. Konfigurer brannmurprogramvaren.

Hvis du har Mac OS X 10.5 (Leopard), kan du lese denne artikkelen for å få informasjon om konfigurering av brannmuren. I Mac OS X 10.4 og tidligere versjoner må du sørge for at UDP-port 5353 (Bonjour) er åpen i brannmuren. Hvis du bruker Windows Brannmur, følger du denne fremgangsmåten. Hvis du bruker annen brannmurprogramvare eller -maskinvare, kan du se i programvaredokumentasjonen om hvordan du åpner UDP-port 5353.

8. Hvis du bruker Windows, kan du forsøke å deaktivere tjenester og oppstartselementer som kan forårsake konflikt.

9. Hvis du bruker en trådløs tilkobling, kan du prøve en kablet tilkobling via en nettverkssvitsj eller -ruter.

10. Hvis problemet vedvarer, kan du prøve å omgå alle andre nettverksenheter og koble direkte til datamaskinens Ethernet-port.

 

Relatert artikkel: Apple TV vises ikke i iTunes-enhetslisten ved tilkobling med Ethernet.

Publiseringsdato: