Mac OS X: Løse problemer med kabelmodem-, DSL- eller nettverksforbindelse til Internett

Mac OS X har alle programmene du trenger for å få tilgang til og bruke Internett, nå med det samme. Men hvis Internett-forbindelsen din ikke virker, kan følgende fremgangsmåte gi deg forbindelse. Tips: Hvis du kobler til via PPPoE, kan du i stedet følge fremgangsmåten for PPPoE-forbindelse.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Hvis du er koblet til et lokalt nettverk (LAN)

Kontakt den nettverksansvarlige i stedet for Internett-leverandøren. Informasjon som gjelder spesielt for modemer, gjelder kanskje ikke for nettverksbrukere. Nettverksbrukere kan ha huber, svitsjer, rutere og tilkoblingskomponenter som kabel- og DSL-brukere ikke har. 

Hvis du bruker AirPort

Forenkle feilsøkingen ved å fjerne basestasjonen fra nettverket midlertidig. Sett opp én datamaskin med direkte forbindelse til DSL- eller kabelmodemet, slik et er beskrevet i fremgangsmåten nedenfor. Etter å ha gjenopprettet tjenesten til datamaskinen, kan du se AirPort-delen nedenfor. Alternativt kan du feilsøke fra et mer AirPort-spesifikt perspektiv med AirPort problemløsingsveiledning

Kontroller alle kabler og strømforsyninger

Forsikre deg om at alle kabler til modemet er koblet til og satt godt inn. Dette gjelder strømkabelen til modemet, kabelen fra modemet til datamaskinen og kabelen fra modemet til uttaket. Sjekk kontakter er ved å koble dem fra og deretter til igjen. Undersøk om kablene har brudd, er oppfliset eller skadet på annen måte. 

Hvis du har huber eller rutere, må du kontrollere kablene og strømforsyningene til disse. Hvis du har mer enn én strømforsyning tilgjengelig for en hub eller en ruter, kan du forsøke å bytte strømforsyning. En defekt strømforsyning kan påvirke nettverkstrafikken. 

Tilbakestill modemet ved å slå det av og på

Tilbakestill DSL- eller kabelmodemet ved å slå det av i noen minutter før du slår det på igjen. Hvis enheten har et batteri, må du kanskje koble det fra for å tilbakestille enheten fullstendig. Dette er typisk for modemer/rutere som sørger for VoIP-tjeneste. Noen Internett-leverandører anbefaler at du kobler modemet fra strømnettet ved å trekke støpselet ut av strømuttaket. Dette er nødvendig hvis modemet ikke har noen på/av-knapp.

Hvis modemet har en tilbakestillingsknapp, kan du prøve den etter å ha slått strømmen av og på, men hvis du er usikker på hvordan du utfører full tilbakestilling, bør du forhøre deg med Internett-leverandøren først.

Merk: Hvis du har en telefontjeneste gjennom din Internett-leverandør (som Voice over IP-tjenester, eller VoIP), kan det å slå modemet av og på avbryte den tjenesten midlertidig. Du må kanskje kontakte Internett-leverandøren for å gjenopprette telefontjenesten hvis modemet tilbakestilles eller slås av. Du bør forsikre deg om at du kan kontakte Internett-leverandøren på andre måter (som mobiltelefon) for å unngå unødvendige forsinkelser i gjenoppretting av Internett- eller telefontjenesten. Enkelte bredbåndsenheter, som kabelmodemer med VoIP-funksjoner, kan ha et batteri som forsyner enheten med strøm i tilfelle strømbrudd. Hvis du har en slik enhet, må du passe på at du også kobler fra enhetens batteri i minst 30 sekunder etter at du har koblet fra strømkabelen.


Undersøk indikatorlampene på modemet

Undersøk først om DSL- eller kabelmodemet har en standbylampe eller -knapp. Enkelte populære modemer kobler kanskje ikke til Internett når de er i standbymodus. I så fall må du sørge for at modemet ikke står i standbymodus. 

Andre indikatorlamper kan gi nyttige opplysninger om kabeltilkoblinger. En lampe som kan være merket Cable eller Online, viser for eksempel om Internett-leverandørens nettverk er tilgjengelig. En PC- eller forbindelseslampe (Link) viser om forbindelsen mellom datamaskinen og modemet er god. En positiv forbindelseslampe viser nesten alltid at Ethernet-kontaktene på hver enhet virker som de skal. En positiv forbindelseslampe betyr at det er lite sannsynlig at Ethernet-kontakten forårsaker problemet. 

Tips: Hvis lampene på modemet bare viser på og av og ikke endrer farge, er en lampe som lyser en positiv lampe. Hvis lampene på modemet endrer farge, er det mer sannsynlig at en grønn lampe betyr positiv lampe enn at en gul eller rød gjør det.

Hvis forbindelseslampen er positiv, går du til avsnittet Kontroller innstillingene i Nettverk-valgpanelet. Hvis forbindelseslampen ikke er positiv, kan du se under feilsøking av modem og Ethernet-maskinvare. 

Løse problemer med bredbåndsmodem og Ethernet-maskinvare

Hvis forbindelseslampen ikke lyser etter at du har undersøkt ledningene og slått av og på strømmen, må du gjenopprette forbindelsen for du fortsetter. Hvis det fulgte en Apple Hardware Test-CD med datamaskinen, kan du bruke den til å undersøke om det er problemer med maskinvaren. Hvis du ikke finner noe da, må du kontakte Internett-leverandøren. Der kan de kanskje fjernteste modemet for å se om det har feil. Hvis du ikke finner feil ved modemet, bytter du Ethernet-kabel. Den er den enkleste komponenten å bytte ut. 

Hvis bytte av Ethernet-kabel ikke gjenoppretter forbindelsen, trenger du en tredje Ethernet-enhet for å finne ut om det er datamaskinen eller modemet som ikke får forbindelse. Den tredje enheten kan være en enkel (dum) Ethernet-hub med forbindelseslamper (en billig 10BASE-T-hub som fås i alle datamaskinbutikker, er god nok). Den tredje enheten kan også være en Ethernet-svitsj med forbindelseslamper, en annen datamaskin eller en trådløs basestasjon.

Hvis du tester med en hub eller en svitsj, kobler du ganske enkelt både datamaskinen og modemet til huben eller svitsjen og kontrollerer forbindelseslampene på huben eller svitsjen for å se hvilken av de andre enhetene som ikke har forbindelse. Hvis du bruker en annen datamaskin (Mac eller PC) når du tester, kontrollerer du om maskinen har en lampe for Ethernet-forbindelsen (mange har det ikke). Hvis datamaskinen ikke har noen forbindelseslampe, setter du opp en fildelingsforbindelse for å få bekreftet forbindelsen. Hvis du bruker en ruter eller basestasjon til å bekrefte forbindelsen, kobler du den til slik det er beskrevet i enhetens dokumentasjon. Hvis ruteren eller basestasjonen har forbindelseslamper, kan du bruke den enkle forbindelseslampetesten. 

Hvis du ikke kan bruke en slik test, kan du gjøre det, av det følgende, som passer best for deg: enten bytte modemet hos Internett-leverandøren eller ta med maskinen til et annet sted der du kan undersøke om den virker, for eksempel til en nabo, til skolen, til arbeidsplassen eller lignende.

Forsikre deg om at programinnstillingene er riktige, slik det er beskrevet i avsnittet Kontroller innstillingene i Nettverk-valgpanelet nedenfor.

Hvis du fortsatt ikke får forbindelse, kan du ha et DNS-problem. Internett-leverandørens DNS-tjeneste virker kanskje ikke, eller du har kanskje ikke konfigurert den riktig.

Hvis du fortsatt ikke får forbindelse og kabelmodemets forbindelseslampe er positiv og du ennå ikke har byttet Ethernet-kabel, bytter du ut Ethernet-kabelen du bruker, med en ny eller en du vet virker.


Kontroller innstillingene i Nettverk-valgpanelet


Bruk Nettverk-valgpanelet til å kontrollere TCP/IP-innstillingene og at Innebygd Ethernet er primært nettverksgrensesnitt.

Følg disse trinnene hvis du bruker Mac OS X v10.5:

 1. Fra Apple-menyen velger du Systempreferanser.
 2. Velg Nettverk fra Vis-menyen
 3. Kontroller at Innebygd Ethernet ikke har statusen Inaktiv oppført nedenfor oppføringen i listen over nettverksporter.
 4. Kontroller at Innebygd Ethernet er det valgte, eller primære, nettverksgrensesnittet: Klikk på handlingsknappen (tannhjulsymbol) under listen med nettverksporter og velg "Angi tjenesterekkefølge...". Tjenester kan dras for å endre rekkefølgen. Tjenester er oppført med synkende prioritet.
 5. Velg en nettverksport i portlisten for å konfigurere den.
 6. Klikk på Avansert..., og klikk deretter på TCP/IP-fanen.
 7. Følg Internett-leverandørens instruksjoner når du konfigurerer dette panelet. Du finner flere opplysninger under Mac OS X: Koble til Internett med kabel- eller DSL-modem.
 8. Klikk på OK når du er ferdig.
 9. Hvis du har foretatt endringer, klikker du på Ta i bruk.

Følg disse trinnene hvis du bruker Mac OS X v10.4:

 1. Fra Apple-menyen velger du Systempreferanser.
 2. Velg Nettverk fra Vis-menyen.
 3. Velg Aktive nettverksporter fra Vis-lokalmenyen.
 4. Forsikre deg om at avkrysningsruten for Innebygd Ethernet er valgt.
 5. Dra Innebygd Ethernet til toppen av listen Nettverksutganger, slik at den blir det foretrukne eller primære nettverksgrensesnittet.
 6. Velg Innebygd Ethernet fra Vis-lokalmenyen.
 7. Klikk på TCP/IP.
 8. Følg Internett-leverandørens instruksjoner når du konfigurerer dette panelet. Du finner flere opplysninger under Mac OS X: Koble til Internett med kabel- eller DSL-modem.
 9. Hvis du har foretatt endringer, klikker du på Ta i bruk.


Dele forbindelsen

Hvis du har to eller flere maskiner som skal dele en Internett-forbindelse, bør du forsikre deg om at nettverket er riktig satt opp. Du trenger å vite om Internett-leverandøren gir deg bare én IP-adresse eller flere IP-adresser. Hvis det brukes bare én IP-adresse, må du ha en nettverksruter som kan dele forbindelsen. Dette kalles også NAT (Network Address Translation) eller IP-maskering. Du finner konfigureringsopplysninger i dokumentasjonen som fulgte med ruteren. Be den personen som satte opp nettverket, eller ruterprodusenten om hjelp.

En AirPort-basestasjon kan dele en forbindelse med trådløse klienter.


Ekstra fremgangsmåte for AirPort 

 1. Når du har opprettet en forbindelse til Internett fra datamaskinen, kobler du modemet fra datamaskinen. 
 2. Trekk ut strømkontakten for både modemet og basestasjonen. 
 3. Koble basestasjonen til modemet.
 4. Koble til modemet først og deretter basestasjonen på nytt. Vent til basestasjonens indikatorlamper lyser for å gå gjennom startrutinen 
 5. Start en datamaskin og forsøk å få forbindelse til Internett via basestasjonen. Hvis du ikke får forbindelse, kan du bruke AirPort oppsettassistent (/Programmer/Verktøy/) for å kopiere datamaskinens nettverksinnstillinger til basestasjonen. Hvis du har et avansert nettverksoppsett, kan det hende at du i stedet må bruke AirPort-adminverktøy.


Få hjelp fra Internett-leverandøren

Hvis du ikke fikk løst problemet ved å følge fremgangsmåtene ovenfor, kan du kontakte Internett-leverandøren.

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Publiseringsdato: