OS X Mavericks: Om Aktivitetsmonitor

Aktivitetsmonitor kan brukes til å vise hvordan prosesser (apper og bakgrunnsprosesser) bruker ressurser på Mac-maskinen, som prosessor, hukommelse, disk, nettverk og samlet energiforbruk.

Aktivitetsmonitor

Aktivitetsmonitor gir deg informasjon om prosessene og ressursene som er i bruk på Mac-maskinen. Hver fane i Aktivitetsmonitor-vinduet gir deg informasjon om et nytt emne.

CPU, disk og nettverk

Velg CPU, Disk eller Nettverk nær toppen av vinduet for å se CPU-, disk- eller nettverksbruken til aktive prosesser. Disse fanene inneholder omtrent den samme informasjonen som i eldre utgaver av Aktivitetsmonitor, med unntak av at du nå kan vise disk- og nettverksbruk for enkeltprosesser. Hvis Internett-tilkoblingen har en grense for hvor mye data du kan laste ned og du ønsker å identifisere hvilke prosesser som laster ned mest data, klikker du på Nettverk og deretter på kolonneoverskriften Byte mottatt for å sortere på grunnlag av denne kolonnen.

Styre hvilke prosesser som vises

Du kan styre hvilke prosesser som vises i Aktivitetsmonitor ved å velge et av følgende fra Vis-menyen:

 • Alle prosesser
 • Alle prosesser, hierarkisk
 • Mine prosesser, Systemprosesser
 • Anre brukerprosesser, Aktive prosesser
 • Inaktive prosesser, Vindusprosesser
 • Markerte prosesser
 • Programmer siste 8 timer

Alle faner i Aktivitetsmonitor (CPU, Hukommelse, Strøm, Disk og Nettverk) kan konfigureres for å vise et annet sett av prosesser. Navnet på den valgte visningen vises i tittelen som står øverst i Aktivitetsmonitor-vinduet.

Hukommelse

Klikk på Hukommelse nær toppen av Aktivitetsmonitor-vinduet for å vise bruken av systemhukommelse og se hvor mye hukommelse som brukes av aktive prosesser. Denne Hukommelse-fanen erstatter Systemhukommelses-fanen i eldre versjoner av Aktivitetsmonitor. 

Kombinasjonen av fri, fast, aktiv, inaktiv og brukt hukommelsesstatistikk i eldre versjoner av Aktivitetsmonitor har blitt erstattet av et oversiktlig diagram for "Hukommelsesbelastning" i Mavericks.

Hukommelsesbelastningen angis med farger:

 • Grønn – RAM-hukommelsesressurser er tilgjengelig.
 • Gul – RAM-hukommelsesressurser blir brukt til oppgaver.
 • Rød – RAM-hukommelsesressurser er oppbrukt og OS X bruker stasjonen som hukommelse.

Tips: Hvis rød tilstand oppstår, kan du frigjøre hukommelse ved å lukke apper. Du kan også ha mulighet til å installere mer RAM for å unngå å gå tom for hukommelse.

Diagrammet beveger seg fra høyre mot venstre, med den nyeste hukommelsesprøven på høyre side av diagrammet. Tidligere prøver flyttes mot venstre etter hvert som diagrammet oppdateres. I eksemplet ovenfor var Mac-maskinens RAM-hukommelse tidligere tungt belastet (gul), nesten helt tom for ressurser (rød). Nå er imidlertid RAM-hukommelse tilgjengelig (grønn). 

Ytterligere detaljer som dekkes av Hukommelse-panelet, inkluderer:

 • Fysisk hukommelse: Mengden installert RAM.
 • Hukommelse i bruk: Mengden RAM som er i bruk og ikke er umiddelbart tilgjengelig for andre apper.
 • Virtuell hukommelse: Mengden hukommelse som appene har bedt om. Dette er ikke faktisk forbruk av RAM-ressurser, og størrelsen bestemmes av appens utvikler.
 • Flyttet: Plassen på stasjonen som blir brukt til å flytte ubrukte filer til og fra hukommelsen. Det er normalt å se noe aktivitet, og det er ikke en indikasjon på at du har brukt opp RAM-ressursene. Rød tilstand på hukommelsesbelastningen indikerer at RAM-ressursene er brukt opp.
 • Progamhukommelse: Mengden plass som brukes av apper.
 • Fast hukommelse: Hukommelse som ikke kan bufres på disk, slik at den må bli værende i RAM. Denne hukommelsen kan ikke lånes av andre apper.
 • Komprimert: Mengden hukommelse i RAM som er komprimert og gjør flere RAM-ressurser tilgjengelig for andre apper.
 • Filbuffer: Plassen i RAM som inneholder nylig brukte filer og som er merket som tilgjengelig for bruk av apper.

Et eksempel på hvordan filbuffer fungerer: Hvis du har brukt Mail og lukket appen, vil hukommelsen Mail brukte, være merket som filbuffer. Denne hukommelsen er nå tilgjengelig for bruk av en annen app. Hvis du åpne Mail igjen før filbufferen er brukt (overskrevet) av en annen app, vil Mail bli åpnet raskere fordi filbufferhukommelsen gjøres til programhukommelse igjen i stedet for at alt innhold må lastes fra stasjonen.

Strøm

Klikk på Strøm nær toppen av Aktivitetsmonitor-vinduet for å se hvor mye strøm som brukes av åpne apper og bakgrunnsprosesser. Mengden strøm som brukes påvirker hvor mye strøm Mac-maskinen bruker og hvor lenge du kan bruke en bærbar Mac-maskin uten å koble til en strømadapter.

Aktivitetsmonitor, strøm

Strømpåvirkning

Strømpåvirkningen som vises nederst i vinduet, representerer den totale mengden strøm som brukes av alle prosesser i et tidsrom. Hvis du vil vite hvor mye strøm som brukes av de enkelte prosessene, ser du på tallet som vises i Strømpåvirkning-kolonnen ved siden av navnet på hver prosess. Jo lavere Strømpåvirkning-tall, desto mindre strøm bruker prosessen i øyeblikket. Hvis du ser en trekant til venstre for appens navn, betyr det at appen består av flere prosesser. Klikk på trekanten for å vise detaljer om prosessene som er del av appen.

Gj.sn. strøm

Kolonnen Gj.sn. strømpåvirkning viser den gjennomsnittlige strømpåvirkningen for hver prosess de siste 8 timene eller siden Mac-maskinen ble startet (avhengig av hva som er kortest). Eventuelle prosesser hvor navnet vises i grått, er ikke åpne i øyeblikket, men du kan likevel se den gjennomsnittlige strømpåvirkningen til dags dato for disse prosessene. Hvis du merker at batterilevetiden til den bærbare Mac-maskinen blir kortere enn vanlig, kan du klikke på kolonneoverskriften Gj.sn. strømpåvirkning for å sortere på grunnlag av denne kolonnen. Prosesser med høyest gjennomsnittlig strømpåvirkning har forbrukt mest strøm i det siste. Du kan avslutte disse prosessene hvis du ikke trenger dem, eller kontakte utvikleren av appen for kundestøtte hvis du merker at strømpåvirkningen forblir høy selv om det ikke ser ut til appen gjør noe.

App Nap

OS X Mavericks har en teknologi som kalles App Nap. Med App Nap kan apper som støttes, bruke svært lite strøm når de er åpne, men ikke brukes. App Nap kan for eksempel brukes hvis en app er åpen på et skrivebord som ikke vises i øyeblikket, eller hvis en app er skjult under andre vinduer. Du kan se om en app bruker App Nap i øyeblikket ved å se på App Nap-kolonnen ved siden av navnet på appen i Aktivitetsmonitor-vinduet.

Bytte av grafikk

Mac-maskiner som støtter automatisk bytte av grafikk, sparer strøm ved å bruke integrert grafikk og bytte til en grafikkbrikke med høyere ytelse bare når en app trenger det. Aktivitetsmonitor viser "Grafikkort: Integrert" ved bruk av integrert grafikk eller "Grafikkort: Høy ytelse" ved bruk av grafikk med høy ytelse. For å finne ut hvilke apper som bruker grafikk med høy ytelse må du se etter prosesser som viser Ja i kolonnen "Krever GPU med høy ytelse".

Batteridiagram

Hvis du bruker en bærbar Mac-maskin, er det et batteridiagram nederst i vinduet som viser batteriets ladenivå de siste 12 timene. De delene av diagrammet som har grønn bakgrunn, viser tidsrom da Mac-maskinen fikk strøm fra en strømadapter. 

Finn ut mer

Velg Aktivitetsmonitor-hjelp fra Hjelp-menyen for å få vite mer om bruk av Aktivitetsmonitor. Du kan også se flere detaljer om kolonneoverskrifter, eller statistikken som vises nederst i Aktivitetsmonitor-vinduet, ved å flytte pekeren over objektet du er interessert i. Verktøytips vises med mer informasjon når du holder pekeren over et av disse objektene.

Ytterligere informasjon om hukommelsesbehandling i OS X er tilgjengelig på Apple Developer-nettstedet

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Publiseringsdato: