Apple TV (2. og 3. generasjon): Bruke Apple-fjernkontrollen sammen med Apple TV

Disse tabellene viser alle kommandofunksjonene for Apple-fjernkontrollen som er inkludert med Apple TV (2. og 3. generasjon).

Grunnleggende navigering og bruk

Trykk på Opp, Ned, Venstre eller Høyre Naviger i menyer
Trykk på Velg Velg menyvalg
Trykk på Menu Gå tilbake til forrige meny
Hold Menu nede i omtrent tre sekunder Gå tilbake til Hjem-skjermen på Apple TV
Hold Spill av/Pause nede i fem sekunder (eller gå til Innstillinger > Dvale nå) Sett Apple TV i ventemodus

Videoavspilling

Trykk på Spill av/Pause Spill av eller stans en video, et TV-program eller en film
Hold Høyre nede Spol framover (trykk på knappen igjen for å øke spolehastigheten; det er tre hastigheter)
Trykk på Spill av/Pause for å stanse videoen, og trykk deretter på Høyre eller Venstre Gå fram eller tilbake med langsomme bevegelser
Trykk på Spill av/Pause for å stanse videoen, og hold deretter Høyre eller Venstre nede Hopp fram eller tilbake i intervaller på ti sekunder
Hold Venstre nede Spol tilbake (trykk på knappen igjen for å øke spolehastigheten; det er tre hastigheter)
Ned og deretter Høyre eller Venstre for å hoppe over kapitler Hopp til neste eller forrige kapittel (hvis kapittelmarkører mangler, hoppes det 1/20 av videoens lengde eller 30 sekunder, avhengig av hva som er lengst)
Hold Velg nede i tre sekunder Få tilgang til undertekster og skjult teksting, lyd- og høyttalerinnstillinger
Høyre eller Venstre i en valgt TV-programmeny før avspilling Veksle mellom visning av alle sesonger og volumer og enkeltsesonger og volumer

Lydavspilling

Trykk på Spill av/Pause Spille av eller stanse en sang, lydbok eller podcast
Trykk på Høyre Hopp til neste sang, lydbok eller podcast
Hold Høyre nede Spol fram gjennom en sang, lydbok eller podcast
Hold Venstre nede Spol tilbake en sang, lydbok eller podcast
Trykk på Venstre Start en sang, lydbok eller podcast på nytt
Trykk på Venstre to ganger Spill av forrige sang, lydbok eller podcast
Hold Velg nede i tre sekunder under avspilling Åpne ekstra avspillingskontroller: Genius, Neste, bla artist eller album, høyttalerinnstillinger*
* Avspillingsvalg varierer avhengig av innhold og avspillingsmodus.

Diverse

Hold Menu og Ned i seks sekunder Omstart Apple TV
Hold Menu og Velg i seks sekunder Øke Apple Remote-UID (sammenkoblingsstatus avhenger av om fjernkontroll er sammenkoblet eller om sammenkoblingen ble fjernet før kommandoen)
Hold Menu og Høyre i fem sekunder Sammenkoble Apple Remote-fjernkontroll
Hold Menu og Venstre i seks sekunder Fjern sammenkobling av Apple Remote-fjernkontroll
Trykk på Spill av/Pause ved innskriving av tekst Bytt tastaturtype
Hold Velg nede ved innskriving av tekst Åpne aksentuerte eller ekstra bokstavvalg
Hold Velg nede i to sekunder på Hjem-skjermen til Apple TV Ordne symbolene på Hjem-skjermen til Apple TV
Hold Velg nede i to sekunder på Hjem-skjermen til Apple TV og trykk på Spill av/Pause Skjul et symbol på Hjem-skjermen til Apple TV
Publiseringsdato: