iOS: Forstå lyder, ringetoner og varsler

Du kan stille inn iPhone, iPad eller iPod touch til å spille av lyder for varsler som innkommende meldinger, ny e-post, anrop og påminnelser. Du kan også angi varsler for avtaler, sending av e-post, trykk på taster og låsing av enheten.

Slik endrer du lydinnstillinger: Gå til Innstillinger > Lyder. Tilgjengelige valg er:

 • Justere enhetens ringe- og varselvolum.
 • Hindre at sideknappene endrer ringevolumet.
 • Angi ringetonen. Hvis du vil angi en ringetone for en bestemt person, går du til personens kort i Kontakter.
 • Angi varseltoner og andre toner.
 • Slå tastaturklikk på og av, samt slå på og av lyden når enheten låses.

Vibrering på iPhone

Du kan angi om iPhone skal vibrere når du mottar et anrop eller når du slår på stille modus, og angi vibreringsmønstre. Gå til Innstillinger > Lyder og velg et objekt fra listen Lyder og vibreringsmønstre. Trykk på Vibrering for å velge et mønster.

Slik lager du et eget vibreringsmønster

 1. Trykk på Innstillinger > Lyder og velg en varseltype i listen Lyder og vibreringsmønstre.
 2. Trykk på Vibrering > Opprett ny vibrering.
 3. Lag et vibreringsmønster ved å berøre og trykke på skjermen.

Sette enheten til stille modus

 • iPhone: Slå Ring/stille-bryteren på eller av på siden av enheten.
 • iPad: Hold inne den nederste enden av volumknappen.
  Hvis du vil dempe bare varslinger, varsler og lydeffekter, skyver du sidebryteren ned.
 • iPod touch: Hold inne den nederste enden av volumknappen.

Merknader:

 • iPhones Ring/stille-bryter og iPads sidebryter demper ikke lydavspilling fra musikk, podcaster, videoer og spill.
 • Du kan også bruke innstillingen Ikke forstyrr til å dempe anrop, varsler og varslinger.
 • Klokkealarmer vil høres gjennom den innebygde høyttaleren selv om enheten er i stille modus.
Publiseringsdato: