OS X: Sikkerhetssertifiseringer og valideringer

Denne artikkelen inneholder referanser for viktige produktsertifiseringer, kryptografiske valideringer og sikkerhetsveiledning for OS X-plattformer.

Klikk på et emne for mer informasjon:

Flyktighetserklæringer

Statlige organisasjoner og deres støtteleverandører som er pålagt å levere en Flyktighetserklæring fra produktprodusenten, kan få en slik ved å sende en forespørsel via e-post til AppleFederal@apple.com og oppgi hvilket statlig byrå som ber om erklæringen, navn på Apple-produkt, produktets serienummer og den tekniske kontaktpersonen for forespørselen.

Common Criteria-sertifisering

Common Criteria, et internasjonalt godkjent sett med sikkerhetsstandarder, gir en tydelig og pålitelig evaluering av sikkerhetsfunksjonene i informasjonsteknologiprodukter. Ved å gi en uavhengig vurdering av et produkts evne til å oppfylle sikkerhetsstandarder, gir en Common Criteria-sertifisering kundene større trygghet med hensyn til sikkerheten i informasjonsteknologiprodukter, og fører til mer informerte beslutninger.

Gjennom et Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA) har tjueseks medlemsland blitt enige om å anerkjenne sertifiseringen av informasjonsteknologiprodukter med samme nivå av tiltro.

Konfigurasjons- og administrasjonsveiledning
Om revisjonsverktøy for Common Criteria
1
1
Nedlasting av revisjonsverktøy
1
1
Hvitebok
2
2
Teststudier
2
2
Sikkerhetsmål
2
2
Valideringsrapport
2
2
Valideringssertifikat
2
2
Samsvarskrav
2
2
  1. CLI-revisjonsverktøy (Command Line Interface) er innebygd i Mac OS X v10.6 og nyere.  Se administratorveiledningen.
  2. Denne Mac OS X-versjonen ble ikke sendt til Common Criteria-sertifisering.

Validering av FIPS 140-samsvar

NIST (National Institute of Standards and Technology) har etablert et valideringsprogram for kryptografiske moduler (CMVP) som validerer kryptografiske moduler i henhold til FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2 og andre kryptografibaserte standarder. CMVP er et samarbeidsinitiativ mellom NIST og CSEC (Communications Security Establishment of the Government of Canada). 

FIPS 140-2 dreier seg spesielt om sikkerhetskravene til kryptografiske moduler. Standarden sørger for fire kvalitativt økende sikkerhetsnivåer: nivå 1, 2, 3 og 4. Disse nivåene er ment å dekke hele spektrumet av potensielle anvendelser og miljøer hvor kryptografiske moduler kan komme til anvendelse. En komplett beskrivelse av hvert nivå finnes i FIPS 140-2-publikasjonen på NIST-nettstedet (FIPS PUB 140-2).

Kryptografiske moduler som er validert i henhold til FIPS 140-2, godkjennes av føderale myndigheter i begge land for beskyttelse av sensitiv informasjon.

CMVP-nettportalen inneholder komplette detaljer om programmet, alle relaterte standarder og dokumenter, samt de offisielle listene over FIPS 140-1- og FIPS 140-2-validerte kryptografiske moduler.

Valideringer av kryptografiske moduler

Alle Apple FIPS 140-2-valideringssertifikater finnes på CMVP-leverandørsiden http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm.

OS X Mavericks v10.9

Tilknyttede artikler:

OS X Mountain Lion v10.8

Tilknyttede artikler:


OS X Lion v10.7

Tilknyttede artikler:


Mac OS X
Snow Leopard v10.6

Tilknyttede artikler:

 

Viktig: Referanser til websider og produkter fra tredjepart er bare ment for informasjon, og innebærer ingen oppfordring eller anbefaling. Apple påtar seg ikke noe ansvar for valg, ytelse eller bruk av informasjon eller produkter som finnes på websider fra tredjepart. Apple gir denne informasjonen bare som en tjeneste til våre brukere. Apple har ikke testet informasjonen på disse websidene, og står ikke inne for nøyaktighten eller påliteligheten. Det er en iboende risiko forbundet med bruk av informasjon eller produkter som finnes på Internett, og Apple påtar seg ikke noe ansvar i denne forbindelsen. Vær oppmerksom på at en webside fra tredjepart er uavhengig av Apple og at Apple ikke har noen form for kontroll over innholdet på den websiden. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Publiseringsdato: