Handy Tech Braille Star 40: Enhetstaster for VoiceOver-navigering

Når du bruker en Handy Tech Braille Star 40-leselist med VoiceOver med iOS, kan du bruke følgende enhetsspesifikke tastekommandoer til å navigere. 

Venstre opp + Venstre ned Aktiverer Slett-tasten
Høyre opp + Høyre ned Aktiverer Retur-tasten
Venstre opp Panorerer punktskriften mot venstre
Venstre ned Panorerer punktskriften mot høyre
Høyre opp Panorer punktskriften mot venstre
Høyre Ned Panorerer punktskriften mot høyre
Hentetast Dobbelttrykk på det valgte objektet
Markørhentetast for status Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på

 

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i artikkelen Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

For å sikre at leselisten bruker riktig tabell, må du kontrollere at du har den nyeste versjonen av iOS installert.

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Publiseringsdato: