802.1x påloggingsvinduprofil krever pålogging med navn og passord for Wi-Fi

For å sikre riktig godkjenning for et Wi-Fi-nettverk når det brukes en påloggingsvinduprofil må brukere skrive brukernavn og passord.

Hvis påloggingsvinduprofilen er konfigurert for å vise en "Liste over brukere", må alle brukere som logger på med den metoden, også manuelt godkjenne på nytt for Wi-Fi-nettverket.  For å tvinge brukere til å skrive inn brukernavnet på denne måten, bør du vise påloggingsvinduet med navn- og passordfelter.

Denne innstillingen kan konfigureres på ébn av tre måter: Via Systemvalg, via standardkommandoen eller via Workgroup Manager. Du trenger bare å bruke én metode.
 

Bruke Systemvalg på klient-Mac-maskinen

 1. Velg Systemvalg fra Apple ()-menyen.
 2. Velg Kontoer fra Vis-menyen.
 3. Klikk på låsesymbolet i nederste venstre hjørne, og skriv inn passordet for administratorkontoen.
 4. Klikk på knappen Påloggingsvalg nederst til venstre.
 5. Under "Vis påloggingsvindu som" klikker du på valget "Navn og passord".
   Navn og passord-valg
   
 6. Lukk Systemvalg.
 7. Logg av for å kontrollere at påloggingsvinduet er riktig konfigurert.
   

Bruke standardkommandoen på klient-Mac-maskinen

Den samme innstillingen kan også konfigureres via kommandolinjen:

 1. Kontroller at Systemvalg ikke er åpent.
 2. Åpne Terminal (i /Programmer/Verktøy).
 3. Hvis du ønsker det, kan du utføre denne kommandoen for å se gjeldende innstilling:
    sudo defaults read /Library/Preferences/com.apple.loginwindow SHOWFULLNAME

  Verdien 0 (FALSE) angir at "Liste over brukere" er gjeldende innstilling.
  Verdien 1 (TRUE) angir at "Navn og passord" er gjeldende innstilling.
   
 4. Hvis du vil bruke "Navn og passord"-innstillingen, utfører du denne kommandoen:
    sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow SHOWFULLNAME -bool TRUE
   
 5. Logg av for å kontrollere at påloggingsvinduet er riktig konfigurert.
   

Bruke Workgroup Manager på tjeneren

For en Mac OS X-klient i et administrert klientmiljø utfører du dise trinnene:

 1. Åpne Workgroup Manager i Mac OS X Server.
 2. Velg datamaskinen eller datamaskingruppen du vil redigere innstillinger for, i visningsruten.
 3. Klikk på Valg-knappen på WGM-verktøylinjen.
 4. Klikk på Pålogging-knappen i Oversikt-ruten.
 5. Under Vindu-fanen markerer du valgknappen for "Alltid" administrere.
   
   
 6. Ved siden av "Stil:" klikker du på valget "Tekstfelter for navn og passord".

   
 7. Klikk på Bruk nå-knappen, og klikk deretter på Ferdig.
 8. Avslutt Workgroup Manager.
 9. På Mac OS X-klienten: Logg av for å kontrollere at påloggingsvinduet er riktig konfigurert.

 

Publiseringsdato: