Om sikkerhetsinnholdet i Safari 5.0.3 og Safari 4.1.3

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Safari 5.0.3 og Safari 4.1.3.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Product Security på webstedet Apple Product Security.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Product Security under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig brukes CVE-ID-er som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se "Apple sikkerhetsoppdateringer".

Safari 5.0.3 og Safari 4.1.3

 • CFNetwork

  CVE-ID: CVE-2010-1752

  Tilgjengelig for: Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det er en stack-overflyt i URL-håndteringskoden til CFNetwork. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Dette problemet løses ved forbedret hukommelseshåndtering. Takk til Laurent OUDOT fra TEHTRI-Security for rapportering av dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3803

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det er heltallsoverflyt i WebKits håndtering av strenger. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Problemet løses ved forbedret grensekontroll. En takk til J23 som meldte fra om dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3804

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Websteder kan i smug spore brukere

  Beskrivelse: Safari genererer vilkårlige tall for JavaScript-programmer ved å bruke en forutsigbar algoritme. Dette kan tillate at et websted sporer en bestemt Safari-økt uten bruk av informasjonskapsler, skjulte skjemaelementer, IP-adresser eller andre teknikker. Denne oppdateringen løser problemet ved å bruke en bedre generator for vilkårlige tall. Takk til Amit Klein fra Trusteer for rapportering av dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1815

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det finnes et bruk-etter-frigivelse-problem i WebKits håndtering av rullefelter. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Problemet løses ved forbedret hukommelsesbehandling. En takk til thabermann som meldte fra om dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3805

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det er heltallsunderflyt i WebKits håndtering av WebSockets. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Problemet løses ved forbedret grensekontroll. En takk til Keith Campbell og Cris Neckar i Google Chrome Security Team som meldte fra om dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3259

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til avsløring av bildedata på et annet websted

  Beskrivelse: Det er et tverropphavlig problem i WebKits håndtering av bilder som er laget på grunnlag av canvas-objekter. Besøk på et skadelig websted kan føre til avsløring av bildedata på et annet websted. Problemet løses gjennom forbedret sporing av sikkerhetsopprinnelse. En takk til Isaac Dawson og James Qiu fra Microsoft og Microsoft Vulnerability Research (MSVR) som meldte fra om dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3808

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det er et problem med ugyldig tildeling i WebKits håndtering av redigeringskommandoer. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Problemet løses ved forbedret håndtering av redigeringskommandoer. Takk til wushi i team509 for rapportering av dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1812

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det finnes et bruk-etter-frigivelse-problem i WebKits håndtering av markeringer. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Dette problemet løses ved forbedret hukommelseshåndtering. En takk til chipplyman som meldte fra om dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3809

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det er et problem med ugyldig tildeling i WebKits håndtering avtekstbundne stiler. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Problemet løses ved forbedret håndtering av tekstbundne stiler. Takk til Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team for rapportering av dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1814

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det er et problem med ødelagt hukommelse ved håndtering av skjemamenyer. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Dette problemet løses ved forbedret håndtering av skjemamenyer. Takk til Csaba Osztrogonac fra University of Szeged for rapportering av dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3810

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Et skadelig webstad kan være i stand til å forandre adressen på adresselinjen eller legge inn vilkårlige steder i historikken

  Beskrivelse: Det er et tverropphavlig problem i WebKits håndtering av loggobjektet. Et skadelig webstad kan være i stand til å forandre adressen på adresselinjen eller legge inn vilkårlige steder i historikken. Problemet løses gjennom forbedret sporing av sikkerhetsopprinnelse. En takk til Mike Taylor i Opera Software som meldte fra om dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3811

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det finnes et bruk-etter-frigivelse-problem i WebKits håndtering av objektegenskaper. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Dette problemet løses ved forbedret hukommelseshåndtering. Takk til Michal Zalewski for rapportering av dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3812

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det er heltallsoverflyt i WebKits håndtering av tekstobjekter. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Problemet løses ved forbedret grensekontroll. Takk til J23 som arbeider for TippingPoints Zero Day Initiative, for rapportering av dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3813

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: WebKit kan utføre DNS-forhåndshenting selv om funksjonen er deaktivert

  Beskrivelse: Når WebKit støter på et HTML-koblingsobjekt som ber om DNS-forhåndshenting, vil operasjonen bli utført selv om forhåndshenting er deaktivert. Det kan føre til uønskede forespørsler til eksterne tjenere. For eksempel kan avsenderen av en HTML-formatert e-postmelding bruke dette for å finne ut om meldingen er lest. Problemet løses ved forbedret håndtering av forespørsler om DNS-forhåndshenting. En takk til Jeff Johnson i Rogue Amoeba Software som meldte fra om dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3116

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det er flere bruk-etter-frigivelse-problemer i WebKits håndtering av pluginmoduler. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Problemene løses gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3257

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det finnes et bruk-etter-frigivelse-problem i WebKits håndtering av objektfokus. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Problemet løses ved forbedret hukommelsesbehandling. Takk til VUPEN Vulnerability Research Team og en anonym forsker fra TippingPoint's Zero Day Initiative for rapportering av dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3816

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det finnes et bruk-etter-frigivelse-problem i WebKits håndtering av rullefelter. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Dette problemet løses ved forbedret hukommelseshåndtering. Takk tilRohit Makasana i Google Inc. for rapportering av dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3817

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det er et problem med ugyldig tildeling i WebKits håndtering av CSS 3D-omgjøring. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Problemet løses ved forbedret håndtering av CSS 3D-omgjøring. Takk til Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team for rapportering av dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3818

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det finnes et bruk-etter-frigivelse-problem i WebKits håndtering av tekstbundne tekstruter. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Dette problemet løses ved forbedret hukommelseshåndtering. Takk til Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team for rapportering av dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3819

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det er et problem med ugyldig tildeling i WebKits håndtering av CSS-ruter. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Problemet løses ved forbedret håndtering av CSS-ruter. Takk til Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team for rapportering av dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3820

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det er et problem med uinitialisert hukommelsestilgang i WebKits håndtering av redigerbare objekter. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Problemet løses ved forbedret håndtering av redigerbare objekter. Takk til Apple.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1813

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det er et problem med ødelagt hukommelse i WebKits gjengivelse av HTML-objekter. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Problemet løses ved forbedret hukommelsesbehandling. Takk til Jose A. Vazquez ved spa-s3c.blogspot.com for rapportering av dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3821

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Et problem med ødelagt hukommelse finnes i WebKits håndtering av pseudoobjektet :first-letter i CSS (Cascading Style Sheets). Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Dette problemet er løst gjennom forbedret håndtering av pseudoobjektet :first-letter. Takk til Cris Neckar og Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team for rapportering av dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3822

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Et problem med en ikke initialisert peker finnes i WebKits håndtering av CSS-tellerstiler. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Problemet løses ved forbedret håndtering av CSS-tellerstiler. En takk til kuzzcc som meldte fra om dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3823

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det finnes et bruk-etter-frigivelse-problem i WebKits håndtering av Geolocation-objekter. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Dette problemet løses ved forbedret hukommelseshåndtering. En takk til kuzzcc som meldte fra om dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3824

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det finnes et bruk-etter-frigivelse-problem i WebKits håndtering av use-objekter i SVG-dokumenter. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Dette problemet løses ved forbedret hukommelseshåndtering. Takk til wushi i team509 for rapportering av dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1822

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Et problem med ugyldig tildeling finnes i WebKits håndtering av SVG-objekter i ikke-SVG-dokumenter. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Problemet løses ved forbedret håndtering av SVG-objekter. Takk til wushi i team509 for rapportering av dette problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3826

  Tilgjengelig for: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller nyere, Mac OS X Server v10.6.4 eller nyere, Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Et problem med ugyldig tildeling finnes i WebKits håndtering av farger i SVG-dokumenter. Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres. Problemet løses ved forbedret håndtering av farger i SVG-dokumenter. Takk til Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team for rapportering av dette problemet.

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Publiseringsdato: