Time Machine: Om "Time Machine fullførte en verifisering av sikkerhetskopiene. For å forbedre påliteligheten, må Time Machine opprette en ny sikkerhetskopi."

Apple har identifisert et problem på enkelte Time Capsule-systemer som potensielt kan gjøre tidligere sikkerhetskopier utilgjengelige. Time Capsule-sikkerhetskopioppdatering forbedrer påliteligheten på påvirkede Mac OS X v10.6-systemer ved å opprette en ny sikkerhetskopi.

Når Time Capsule-sikkerhetskopioppdateringen er installert, kan det hende du ser denne advarselen før den neste planlagte Time Machine-sikkerhetskopieringen:

Time Machine fullførte en verifisering av
sikkerhetskopiene. For å forbedre påliteligheten, må Time
Machine opprette en ny sikkerhetskopi.

Klikk på «Start ny sikkerhetskopi» for å opprette en ny sikkerhetskopi. Dette vil
fjerne din eksisterende sikkerhetskopilogg. Dette kan ta
flere timer.

Klikk på «Sikkerhetskopier senere» for å få en påminnelse i morgen. Time
Machine utfører ingen sikkerhetskopiering i løpet av denne tiden.

Dialogrute som spør om å Starte ny sikkerhetskopi eller Sikkerhetskopier senere

Klikk på knappen «Start ny sikkerhetskopi» for å opprette en ny sikkerhetskopi. Dette vil fjerne din eksisterende sikkerhetskopilogg. Dette kan ta flere timer. Tips: Gjør «Start ny sikkerhetskopi»-prosessen raskere ved å midlertidig koble Mac-maskinen direkte til Time Capsule via en Ethernet-kabel.

Merk: Hvis du klikker på «Sikkerhetskopier senere», vil dialogruten spørre deg igjen om 24 timer. Time Machine utfører ingen sikkerhetskopiering i løpet av denne tiden. Du får tilgang til denne dialogruten når som helst ved å velge Sikkerhetskopier nå fra menytillegget i Time Machine eller ved å klikke og holde Time Machine-ikonet i docken.

Tips: Med Mac OS X v10.6.4 eller senere, kan du starte en verifisering av dine Time Capsule-baserte Time Machine-sikkerhetskopier. Hold nede Tilvalgstasten og klikk på Time Machine-menylinjeikonet. Velg Verifiser Sikkerhetskopi fra Time Machine-menyen.

Hvis du bruker Mac OS X v10.5, følger du disse instruksjonene for å bestemme om du bør starte en ny sikkerhetskopi:

Merknad: Dette kan ta flere timer, så det anbefales at du tilkobler Macen din til Time Capsule ved bruk av en Ethernet-kabel for bedre ytelse.

  1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen.
  2. Velg Time Machine fra Vis-menyen.
  3. Flytt skyveknappen til Av for å deaktivere sikkerhetskopiering i Time Machine.
  4. Åpne Diskverktøy som ligger under Programmer/Verktøy.
  5. Åpne et Finder-vindu og finn Time Capsule i "delt"-delen av sidefeltet.
  6. Klikk på Time Capsule. Oppgi om nødvendig passordet ditt. 
  7. Finn Time Machine-sikkerhetskopidiskfilen (diskfilen inneholder navnet på datamaskinen din i filnavnet).
  8. Dra diskfilen til diskverktøy-sidefeltet.
  9. Velg diskfil, klikk deretter Verifiser.
  10. Hvis diskverktøyet rapporterer "Feil: filsystemverifisering eller reparasjon mislyktes," må du starte en ny sikkerhetskopi. Merknad: Ikke reparer diskfilen med diskverktøyet.

For å starte en ny sikkerhetskopi av Macen din, velger du Sikkerhetskopier nå fra Time Machine-ikonet på menylinjen.

Publiseringsdato: