Mac OS X v10.6: Hvordan du kombinerer PDF-dokumenter ved bruk av Preview

Denne artikkelen beskriver hvordan du kopierer sider fra flere PDF-dokumenter til ett enkelt dokument ved bruk av Preview i Mac OS X v10.6 eller senere.

 1. Åpne PDF-dokumentet som du vil kombinere i Preview.
 2. Vis sidepanelet i hvert Preview-vindu. Hvis sidepanelet ikke vises, klikk på sidepanel-knappen på Preview-vinduets verktøylinje, eller velg Vis > Sidepanel > Vis Sidepanel.
 3. Kontroller at sidepanelet er konfigurert til å vise miniatyrbilder (dette er standardvisningen). Hvis sidepanelet ikke viser miniatyrbilder, velg Vis > Sidepanel > Miniatyrbilder.
 4. Dra miniatyrbildet på ett PDF-dokument (kilde) over miniatyrbildet på det andre PDF-dokumentet (målet) og slipp musen eller styreflateknappen når pekeren viser en grønn sirkel med et plussymbol. Dette vil kopiere alle sider fra kilde-PDFen og legge dem til på slutten av mål-PDFen.
  Preview-sidepanel kombinerer enkeltsides PDFer
  Merk: Hvis PDF-dokumentene som du kombinerer allerede inneholder flere sider, kan du velge å kopiere kun enkelte sider fra kilde-PDFen. Du kan også velge å sette inn de kopierte sidene mellom eksisterende sider i mål-PDFen. En grå sirkel med en pil vil vises over miniatyren til en PDF med flere sider. Hvis denne pilen peker mot venstre, klikk på den for å se miniatyrene av alle sidene i PDFen. Velg kun sidene du vil kopiere, og dra dem over mål-PDF-dokumentets miniatyr. Hvis mål-PDFen har flere miniatyrer som vises på sidepanelet, dra de kopierte sidene til den eksakte plasseringen der du vil ha sidene lagt til. En blå strek vil vises mellom sidene der de kopierte sidene vil bli satt inn.
  Preview-sidepanel kombinerer flersides PDF
 5. Hvis sidene i mål-PDFen vises i feil rekkefølge, klikk på den grå sirkelen som har en pil som vises over PDF-dokumentets miniatyr, slik at pilen peker til høyre, og dra miniatyrene av de individuelle sidene i ønsket rekkefølge.
 6. Når mål-PDFen inneholder alle sidene du ønsker og sidene er i riktig rekkefølge, kan du velge Fil > Lagre som for å lagre et nytt PDF-dokument som inneholder alle de kombinerte sidene, eller du kan velge Fil > Lagre for å erstatte originalversjonen av mål-PDFen med versjonen som inneholder de kombinerte sidene.

  Merk: Lagre- eller Lagre som-kommandoene vil kun lagre dokumentet som vises i vinduet på nåværende tidspunkt, ikke alle dokumentene som vises i sidepanelet. Preview-vinduets tittellinje viser deg navnet på PDF-dokumentet som vises nå, hvor mange sider som er i dokumentet som vises nå, hvor mange separate (ikke kombinerte) PDF-dokumenter som finnes i det nåværende vinduet og det totale antallet sider i alle dokumentene som er åpne i det nåværende vinduet. For eksempel, i det andre skjermbildet over kan du se at "About Stacks.pdf" er en enkeltsides PDF som blir vist nå, men Preview-vinduene inneholder et annet dokument med flere sider. Hvis du velger Lagre mens du viser "About Stacks.pdf", blir dette enkeltsides dokumentet lagret, men ikke den flersides "About Downloads.pdf" som også er åpent i det samme vinduet.
Publiseringsdato: