Bruke leselister i Mac OS X v10.6

Finn ut hvilke populære leselister fra tredjepart som støttes av Mac OS X v10.6 Snow Leopard, og hvordan du konfigurerer dem for å bruke VoiceOver.

Mac OS X v10.6 Snow Leopard inkluderer støtte for både USB- og Bluetooth-aktiverte leselister. Enkelte populære leselister fra tredjepart som støttes av Mac OS X v10.6, kan bruke enten Bluetooth eller USB som primær tilkoblingsmetode.

Bruke leselister

Mac OS X 10.6.2 eller nyere anbefales for bruk av enheter som bruker USB-tilkoblinger (bruk Programvareoppdatering til å se etter de nyeste oppdateringene). Hvis din leselist kobles til med USB-kabel, skal den automatisk konfigurere seg selv straks den er koblet til Mac-maskinen.

Listen skal vises i VoiceOver-verktøy når du velger Braille og klikker på Skjermer-fanen.

Bruke Bluetooth-leselister

 1. Hvis din leselist bruker Bluetooth, må du kontrollere at skjermen er slått på. Kontroller også at Bluetooth er på ved å klikke på Bluetooth-symbolet på menylinjen eller åpne Bluetooth-valgene i Systemvalg.
 2. Åpne VoiceOver-verktøy, som skal oppdage alle Bluetooth-aktiverte leselister i nærheten av maskinen. Det kan være nødvendig å klikke på "+"-tegnet for å begynne å sette opp en Bluetooth-leselist.

  Bilde som viser leselist valgt, men ingen skjerm oppdaget ennå
   
 1. Enkelte leselister tilbyr Bluetooth som et alternativ. Hvis det ikke er tilgjengelig på din leselist, bør du vurdere å bruke en USB-tilkobling til Mac-maskinen i stedet.
 2. Velg din leselist fra listen, og klikk på Velg-knappen. Det åpnes en dialogrute med anmodning om sammenkobling.

  Eksempel på sammenkoblingsforespørsel som ber om Bluetooth-enhetens sikkerhetskode
   
 3. Skriv enhetens sikkerhetskode. Hvis det ikke vises noe tall i dialogruten (som vist ovenfor), kan du prøve kodene 0000 eller 1234. Bruk ressursene som fulgte med leselisten, for å finne ut hvilken sikkerhetskode du skal bruke.
 4. Når sammenkoblingen er fullført, skal leselisten automatisk bli konfigurert og gjort tilgjengelig i VoiceOver-verktøy.  

  Eksempel på leselist oppført i VoiceOver-verktøyets Braille-del

Merk: Hvis du følger disse trinnene for å konfigurere din støttede leselist, men ikke kan sette opp enheten, kan du vurdere å sette leselisten i "Braille terminalmodus" og gjenta trinnene ovenfor.

Leselist som virker i Mac OS X v10.6

Alle enhetene som er oppført nedenfor, har kun USB hvis ikke annet er angitt. 

Alva/Optelec

 • Alva BC 640 USB og Bluetooth
 • Alva BC 680 USB og Bluetooth
 • Alva 544 Satellite
 • Alva 544 Satellite Traveller
 • Alva 570 Satellite Pro
 • Alva 584 Satellite Pro
 • Optelec Voyager 44 

American Printing House for the Blind (APH)

 • Refreshabraille 18 USB og Bluetooth

Baum

 • Conny/VarioConnect 12 Bluetooth
 • PocketVario 24 USB og Bluetooth
 • SuperVario 32 USB og Bluetooth
 • SuperVario 40 USB og Bluetooth
 • SuperVario 64 USB og Bluetooth
 • SuperVario 80 USB og Bluetooth
 • VarioConnect 24 USB og Bluetooth
 • VarioConnect 32 USB og Bluetooth
 • VarioConnect 40 USB og Bluetooth
 • VarioPro 64
 • VarioPro 80

Eurobraille

 • Esys 12 USB og Bluetooth
 • Esys 40 USB og Bluetooth

Freedom Scientific

 • Focus 40
 • Focus 80
 • PAC Mate 20
 • PAC Mate 40
 • PAC Mate BX420 (kun skjerm)
 • PAC Mate BX440 (kun skjerm)
 • PAC Mate QX420 (kun skjerm)
 • PAC Mate QX440 (kun skjerm)

GW-Micro/HIMS

(Merk: Du må ha en Bluetooth-modul for å bruke BrailleSense-enheten via Bluetooth.)

 • BrailleSense USB og Bluetooth
 • BrailleSense Plus USB og Bluetooth
 • SyncBraille 20
 • SyncBraille 32

HandyTech

 • Braille Star 40 USB og Bluetooth
 • Braille Star 80
 • Braille Wave USB og Bluetooth
 • Braillino Bluetooth
 • Easy Braille USB og Bluetooth 

Humanware

 • BrailleConnect 12 USB og Bluetooth
 • BrailleConnect 24 USB og Bluetooth
 • BrailleConnect 32 USB og Bluetooth
 • BrailleConnect 40 USB og Bluetooth
 • Brailliant 24 USB og Bluetooth
 • Brailliant 32 USB og Bluetooth
 • Brailliant 40 USB og Bluetooth
 • Brailliant 64 USB og Bluetooth
 • Brailliant 80 USB og Bluetooth
 • BrailleNote mPower BT 18 Bluetooth
 • BrailleNote mPower BT 32 Bluetooth
 • BrailleNote PK Bluetooth

Nippon Telesoft

 • Seika Version 3

Papenmeier

 • Braillex Trio USB og Bluetooth


Informasjon for Mac OS X 10.5

Hvis du vil vite mer om bruk av en USB-leselist med Mac OS X v10.5 Leopard, og se hvilke leselister som støttes i Leopard, kan du klikke her. Mac OS X v10.5.3 (eller nyere) anbefales på det sterkeste.

Hvis du kjører en tidligere versjon av Mac OS X enn 10.5.3, må du laste ned og installere Leselistoppdatering 1.0 for å kunne bruke en leselist av typen GW Micro BrailleSense, SyncBraille 20, SyncBraille 32, HandyTech Easy Braille, Braille Star 40, Braille Star 80, HIMS BrailleSense, SyncBraille 20, SyncBraille 32, Nippon Telesoft Seika Version 3 eller Papenmeir Braillex Trio.

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Publiseringsdato: