Om sikkerhetsinnholdet i AirPort Basestasjon-oppdatering 2010-001

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i i AirPort Basestasjon-oppdatering 2010-001.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis å ikke videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelige. Du finner mer informasjon om Apples produktsikkerhet på webstedet Apple produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen for Apples produktsikkerhet i Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apples produktsikkerhet.

Der det er mulig brukes CVE-ID-er som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Du finner mer informasjon om andre sikkerhetsoppdateringer i "Apple sikkerhetsoppdateringer".

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.
  • CVE-ID: CVE-2009-2822

    Tilgjengelig for: Mac OS X v10.5.7 eller nyere, Windows 7, Vista, XP

    Virkning: Det kan hende at en uatorisert bruker kan koble til et begrenset nettverk som bruker nettverksforlenger.

    Beskrivelse: En AirPort-administrator kan begrense tilgang til et nettverk ved å spesifisere en MAC-adresse ACL. Det er et problem med at MAC-adresse ACL ikke overføres riktig til nettverksforlengerne. Dette gjør at en uatorisert bruker kan få tilgang til et nettverk som skal være begrenset via MAC-adresse ACL. Denne oppdateringen løser problemet via forbedret distribusjon av innstillinger til nettverksforlengere. Takk til Guido Lamberty for rapportering av dette problemet.

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Publiseringsdato: