Om Wireless Keyboard-oppdatering 2.0

Installer denne programvaren for å bruke funksjonstastenes ett-trykkskontroller (for eksempel kontroller for lysstyrke og volum) med aluminiumsversjonen av Apple Wireless Keyboard. Du må ha Mac OS X v10.5.8 før du kan installere denne oppdateringen.

 1. Slå på og sammenkoble tastaturet med datamaskinen.
  1. Velg Systemvalg fra Apple ()-menyen, og velg deretter Bluetooth fra Vis-menyen for å åpne Bluetooth-valgpanelet.
  2. Klikk på Legg til (+) i Bluetooth-valgpanelet. 
  3. Følg anvisningene på skjermen.
 2. Avslutt alle åpne programmer og last ned oppdateringen.
  1. Nedlastingen vil plassere diskfilen med et installeringsprogram i din nedlastingsmappe eller i mappen som er angitt på Generelt-fanen under Safari > Valg.
  2. Hvis du lastet ned diskfilen via Safari, vil Safari varsle deg om at det er et program i filen. Klikk på OK for å fortsette.
  3. Hvis "Åpne sikre filer etter nedlasting" er aktivert i Safari-valgene, vil diskfilen aktiveres automatisk. Hvis dette valget ikke er aktivert i Safari, dobbeltklikker du på diskfilen for å aktivere den.
 3. Koble fra mindre viktige enheter, og bruk bare Apple-tastatur og -mus til å installere oppdateringen.
  1. I den aktiverte diskfilen dobbeltklikker du på AlKybdSoftwareUpdate.pkg-filen for å starte firmwareoppdateringen.
  2. Det vises et velkomstbilde. Klikk på Fortsett. Hvis du ser meldingen "Denne datamaskinen trenger ikke denne oppdateringen", betyr det at datamaskinen ikke oppfyller kravene for denne oppdateringen. 
  3. Det vises et skjermbilde med viktig informasjon, som inneholder instruksjoner om installering av oppdateringen og sammenkobling av det trådløse tastaturet med datamaskinen. Du kan skrive ut eller lagre teksten i vinduet, eller klikke på Fortsett for å fortsette oppdateringen.
  4. Det vises et vindu med en lisensavtale for programvaren. Klikk på Fortsett. Klikk på Enig for å godta vilkårene.
  5. Et standardinstalleringsvindu åpnes. Klikk på Installer for å installere programvareoppdateringen for aluminiumstastaturet.
  6. Oppgi administratorpassordet for datamaskinen når du blir bedt om det. Klikk på OK.
  7. Det vises en dialogrute som informerer om at datamaskinen må startes på nytt når installasjonen er fullført. Klikk på Fortsett installering.
  8. Det vises et vindu med meldingen "Installeringen var vellykket". Klikk på Omstart.
  9. Datamaskinen skal starte på nytt. Hvis datamaskinen ikke starter på nytt, kontakter du AppleCare for mer informasjon.

Mac OS X v10.6.3 og nyere inkluderer denne programvareoppdateringen. Hvis du kjører en tidligere versjon av Mac OS X v10.6 Snow Leopard enn v10.6.3, bruker du Mac OS X v10.6.3-oppdateringen til å aktivere disse tastaturfunksjonene.

Publiseringsdato: