Om Wireless Mouse Software Update 1.0 for Mac OS X v10.5 Leopard

Installer denne programvaren for å utnytte Multi-Touch-funksjonene til Magic Mouse. Mac OS X v10.5.8 kreves for å installere denne oppdateringen. Merknad: Momentrulling vil bare fungere med Mac OS X v10.6 Snow Leopard.

 1. Slå på og koble Magic Mouse sammen med datamaskinen.
  1. Velg Systemvalg fra Apple ()-menyen og deretter Bluetooth fra Vis-menyen for å åpne Bluetooth-valgpanelet.
  2. Klikk på Legg til (+) i Bluetooth-valgpanelet.
  3. Følg anvisningene på skjermen.
 2. Avslutt å alle åpne programmer og last ned oppdateringen.
  1. Nedlastingen vil plassere diskfilen med et installeringsprogram i din nedlastingsmappe eller i mappen som er angitt på Generelt-fanen under Safari > Valg.
  2. Hvis du lastet ned diskfilen ved bruk av Safari, vil Safari varsle deg om at det er et program i filen. Klikk på OK for å fortsette.
  3. Hvis "Åpne sikre filer etter nedlasting" er aktivert i Safari-valgene, vil diskfilen aktiveres automatisk. Hvis dette valget ikke er aktivert i Safari, dobbeltklikker du på diskfilen for å aktivere den.
 3. Installer oppdateringen.
  1. I den aktiverte diskfilen dobbeltklikker du på filen WirelessMouseSoftware.pkg for å starte oppdateringsprosessen.
  2. Det vises et velkomstbilde. Klikk på Fortsett. Hvis du ser meldingen "Denne datamaskinen trenger ikke denne oppdateringen", betyr det at datamaskinen ikke oppfyller kravene til denne oppdateringen. 
  3. Det vises et skjermbilde med viktig informasjon, som inneholder instruksjoner om installering av oppdateringen og sammenkobling av Magic Mouse med datamaskinen. Du kan skrive ut eller lagre teksten i vinduet, eller klikke på Fortsett for å fortsette oppdateringen.
  4. Det vises et vindu med en lisensavtale for programvaren. Klikk på Fortsett. Klikk på Enig for å godta vilkårene.
  5. Et standardinstalleringsvindu åpnes. Klikk på Installer for å installere Wireless Mouse Software Update 1.0.
  6. Oppgi administratorpassordet for datamaskinen når du blir bedt om det. Klikk på OK.
  7. Det vises en dialogrute som informerer om at datamaskinen må startes på nytt når installasjonen er fullført. Klikk på Fortsett installering.
  8. Det vises et vindu med meldingen "Installeringen var vellykket". Klikk på Omstart.
  9. Datamaskinen skal starte på nytt. Hvis datamaskinen ikke starter på nytt, kontakter du AppleCare for å få mer informasjon.
Publiseringsdato: