Ulikheter i VoiceOver-kommandoen i Mac OS x v10.6 og Mac OS X v10.5

Lær om ulikhetene for VoiceOver tastaturkommandoer mellom Mac OS X v10.5 og Mac OS X v10.6 Snow Leopard. 

Mac OS X v10.6 inneholder nye VoiceOver tastaturkommandoer, så vel så støtte for standard bevegelser på Mac med en Multi-Touch styreflate.

I tillegg er to VoiceOver tastaturkommandoer brukt i Mac OS X v10.5 forskjellig i Mac OS X v10.6.

VoiceOver tastaturkommandoer som er forskjellige i Mac OS X v10.6

For å åpne VoiceOver Internett-basert hjelp

Klikk disse tre tastene: Control-Tilvalg-?


For å åpne Hjelp-menyen for kommandoer

Klikk disse fire tastene: Control-Tilvalg-H-H

(Det vil si, hold nede Tilvalg og Control og klikk H to ganger.)

For å åpne Hjelp for et element

Klikk disse fire tastene: Control-Tilvalg-Skift-H

 

Nye VoiceOver-kommandoer i Mac OS X v10.6

Følgende tastaturkommandoer virker kun i Mac OS X v10.6 eller senere.

Merk: Hvis tastaturet ditt har en Fn-tast, klikker du den for VoiceOver-kommandoer som bruker en funksjonstast.


Skru hurtigtasttilordneren på eller av

Klikk disse tastene: Control-Tilvalg-Skift-K
 

Angi plassering av innsettingspunkt

Klikk disse tastene: Control-Tilvalg-F4-F4
 

Skru av eller på gruppering av objekter innenfor en tabell på Internett

Klikk disse tastene: Control-Tilvalg-=
 

Flytte VoiceOver-markøren til neste kolonne i en tabell på Internett

Denne kommandoen virker kun når objektene i tabellene ikke er blitt gruppert.

Klikk disse tastene: Control-Tilvalg-Kommando-Y
 

Flytte VoiceOver-markøren til forrige kolonne i en tabell på Internett

Denne kommandoen virker kun når objektene i tabellene ikke er blitt gruppert.

Klikk disse tastene: Control-Tilvalg-Kommando-Skift-Y
 

Neste autowebpunkt

Control-Tilvalg-Kommando-N
 

Forrige autowebpunkt

Control-Tilvalg-Kommando-Skift-N
 

Neste webpunkt

Control-Tilvalg-Kommando-]
 

Forrrige webpunkt

Control-Tilvalg-Kommando-[
 

Slett webpunkt

Control-Tilvalg-Kommando-Skift-{
 

Still inn webpunkt

Control-Tilvalg-Kommando-Skift-}
 

Still inn interessepunkt

Control-Tilvalg-Kommando-Skift-}-}
 

Neste feilstavede ord

Control-Tilvalg-Kommando-E
 

Forrige feilstavede ord

Control-Tilvalg-Kommando-Skift-E


Neste setning (i dokumenter og websider)

Control-Tilvalg-Komando-Side ned


Forrige setning (i dokumenter og websider)

Control-Tilvalg-Kommando-Side ned


Neste side (kun dokumenter)

Control-Tilvalg-Side ned


Forrige side (kun dokumenter)

Control-Tilvalg-Side opp


Størrelse på objekt i VoiceOver-markøren

Control-Tilvalg-Kommando-F3


Plassering av objekt i VoiceOver-markøren

Control-Tilvalg-Kommando-F3-F3


Les statistikk for webside

Control-Tilvalg-Skift-I


Les et elements hjelpeetikett

Control-Tilvalg-Skift-H


Les et elements VoiceOver-tips

Control-Tilvalg-Skift-N


Åpne webobjektrotor

Control-Tilvalg-U


Åpne fokuspunktvelger

Control-Tilvalg-[nummertast]-[nummertast]


Flytte et grensesnittelement

Control-Tilvalg-Kommando-`
 

Åpne Endre størrelse grensesnitt-menyen

Control-Tilvalg-Kommando-~

VoiceOver Multi-Touch styreflatebevegelser

Hvis du bruker en Mac som har en Multi-Touch styreflate, kan du bruke VoiceOver-bevegelsene med Snow Leopard. VoiceOver tilbyr et sett standard bevegelser for å navigere i, og håndtere objekter. Merk at du ikke kan endre disse bevegelsene, og at bevegelser som ikke spesifiserer et bestemt antall fingre, er bevegelser for en finger. For mer informasjon, vennligst besøk VoiceOvers veiledning på Internett.

Her er bevegelsene du kan bruke med Snow Leopard:
 

Aktiver styreflatetilordner og VoiceOver-bevegelser

Tilvalg-Kontroll rotasjon med klokka med to fingre


Deaktiver styreflatetilordner og VoiceOver-bevegelser

Tilvalg-Kontroll rotasjon mot klokka med to fingre


Slå skjermteppe på eller av

Trippeltrykk med tre fingre


Slå på eller av VoiceOver

Dobbeltrykk med tre fingre
 

Tvinge VoiceOver-markøren inn i en horisontal eller vertikal linje når du drar en finger over styreflaten

Hold nede Skift-tasten og dra en finger horisontalt eller vertikalt


Flytte VoiceOver-markøren til neste objekt

Dra høyre


Flytte VoiceOver-markøren til forrige objekt

Dra venstre


Flytte innhold eller rullefeltet (avhengig av innstillinger for styreflatetilordneren)

Dra med tre fingre i hvilken som helst retning


Gå til Dock

Merk: Denne bevegelsen flytter VoiceOver-markøren til Dock uansett hvor den er plassert på skjermen

Dobbeltrykk med to fingre nær bunnen av styrflaten


Gå til menylinjen

Dobbeltrykk med to fingre når toppen av styreflaten


Åpne programvelger

Dobbeltrykk med to fingre på venstre side av styreflaten


Åpne vindusvelger

Dobbeltrykk med to fingre på høyre side av styreflaten


Hopp til lenket objekt for gjeldende objekt

Klikk Kontroll mens en finger berører styreflaten


Leser objektet i VoiceOver-markøren, eller hvis det ikke er et objekt, spiller av en lyd for å indikere et tomt område

Berør (inkluderer trykking eller flytting)


Velge et objekt

Dobbeltrykk hvor som helst på styreflaten

Du kan også dele opp trykk (berør med en finger og trykk med finger nummer to på styreflaten)


Start håndtering med objektet i VoiceOver-markør

Dra høyre med to fingre


Stopp håndtering med objektet i VoiceOver-markøren

Dra venstre med to fingre


Rull en side opp eller ned

Dra opp eller ned med tre fingre


Esc (lukk en meny uten å gjøre et valg)

Navigering fram og tilbake med to fingre


Øk eller reduser verdi på skyveknapp, deler, trinn eller annen kontroll

Dra opp (øk) eller dra ned (reduser)


Les gjeldende side fra toppen

Dra opp med to fingre
 

Les fra VoiceOver-markøren til slutten av gjeldende side

Dra ned med to fingre


Pause eller gjenoppta tale

Trykk med to fingre


Beskrive hva som finnes i VoiceOver-markøren

Trykk med tre fingre


Endre hvordan VoiceOver leser tekst (etter ord, linje, setning eller avsnitt)

Klikk kommando-tasten mens en finger berører styreflaten


Endre rotorinnstillinger

Roter med to fingre

Flytt til forrige objekt basert på rotorinnstillinger

Dra opp
 

Flytt til neste objekt basert på rotorinnstillinger

Dra ned

Publiseringsdato: