PowerBook G4: Hvordan ta ut og sette inn batteriet

Lær hvordan du tar ut og setter inn et batteri i PowerBook G4 (12-tommers), PowerBook G4, PowerBook G4 (Gigabit Ethernet), PowerBook G4 (DVI) eller PowerBook G4 (1 GHz/867 MHz). 

PowerBook G4 (12-tommers)

Ta ut batteriet

 1. Slå av datamaskinen.
  Advarsel: Hvis du tar ut batteriet før du slår av datamaskinen, kan du miste data.
 2. Snu datamaskinen.
 3. Finn batterilåsen.
 4. Lås opp batterilåsen ved å skru den en kvart omdreining med klokken ved hjelp av en mynt eller lignende, og ta batteriet forsiktig ut.


Figur 1: Ta ut batteriet


Sette inn erstatningsbatteriet

 1. Lukk skjermen og snu datamaskinen.
 2. Sett inn batteriet i batterirommet. Lås batterilåsen ved å skru den en kvart omdreining mot klokken ved hjelp av en mynt eller lignende.


Figur 2: Sette inn batteriet

PowerBook G4 (DVI) til og med PowerBook G4 (1 GHz/867 MHz)


Figur 3: Batteriets plassering

Ta ut batteriet

 1. Slå av datamaskinen.
 2. Snu datamaskinen.
 3. Finn batterilåsen(e).


  Figur 4: Ta ut batteriet på en PowerBook G4 til og med PowerBook G4 (1 GHz/867 MHz)

 4. Skyv låsen nedover og ta batteriet forsiktig ut.

Sette inn batteriet

 1. Sett inn batteriet i batterirommet i en vinkel, med batteriets LED-side først.
 2. Trykk fast ned på batteriet til batterilåsene klikker på plass.

PowerBook G4 (15-tommers FW800) til og med PowerBook G4 (15-tommers Double-Layer SD)
PowerBook G4 (17-tommers)
PowerBook G4 (17-tommers 1,33 GHz)

Ta ut batteriet

 1. Slå av datamaskinen.
 2. Snu datamaskinen.
 3. Finn batterilåsen(e).


  Figur 5: Ta ut batteriet på en PowerBook G4 (17-tommers) og PowerBook G4 (17-tommers 1,33GHz)

  Merk: På MacBook Pro, PowerBook G4 (17-tommers) og PowerBook G4 (17-tommers 1,33 GHz) er batteriet plassert annerledes.  Utseendet på datamaskinen kan variere etter modell.
 4. Skyv låsen nedover og ta batteriet forsiktig ut.

Sette inn batteriet

 1. Sett inn batteriet i batterirommet i en vinkel med batteriets LED-side først, slik det vises i figur 5.
 2. Trykk fast ned på batteriet til batterilåsene klikker på plass.

Bytte batteri mens datamaskinen er i dvalemodus

Hvis det blir lite strøm på batteriet mens du arbeider, kan du sette datamaskinen i dvalemodus og bytte ut batteriet med et som er oppladet. Det interne ekstrabatteriet gir nok strøm til å ta vare på inneholdet i hukommelsen (RAM) i omtrent ett minutt. Merk: Dette vil ikke virke hvis du bruker Mac OS X v10.0.

Publiseringsdato: