OS X: Avslutte et program som ikke svarer, med tvungen avslutning

Lær hvordan du avslutter et program som ikke svarer, med tvungen avslutning.

Bruk av Tvungen avslutning-funksjonen i OS X får et program til å lukke seg selv om det ikke svarer. 

 Viktig: Vanligvis er det ikke nødvendig med tvungen avslutning for å lukke en app. Ved tvungen slutning av en app vil eventuelle endringer som ikke er arkivert, ikke bli arkivert, slik du bør prøve disse metodene for å avslutte appen på normal måte først:

  1. Velg Avslutt på appmenyen. I Safari velger du for eksempel Safari > Avslutt Safari.
  2. Velg Avslutt ved å høyreklikke eller kontrollklikke på symbolet for appen i Dock.

Hvis ikke appen kan lukkes med metodene ovenfor, bruker du en av disse metodene for å utføre en tvungen avslutning av appen:

  • Bytt til en annen app, for eksempel Finder, og velg Tvungen avslutning fra Apple-menyen. Velg appen som ikke svarer, i Tvungen avslutning-vinduet og klikk på Avslutt.
  • Trykk Kommando-Tilvalg-Esc og velg appen som ikke svarer, i Tvungen avslutning-vinduet som vises, og klikk på Avslutt.
  • Hold Kontroll- og Tilvalg-tastene på tastaturet nede og klikk symbolet for appen som ikke svarer, i Dock. Velg Tvungen avslutning fra menyen som vises.
  • Åpne Aktivitetsmonitor fra Verktøy-mappen eller Spotlight-menyen. Marker appen som ikke svarer, i Aktivitetsmonitor-vinduet. Velg Avslutt prosess fra Vis-menyen eller klikk på Tvungen avslutning på verktøylinjen i Aktivitetsmonitor-vinduet.
  • Hvis du ikke får byttet app fra appen som ikke svarer, trykker du Kommando-Tilvalg-Esc i tre sekunder for å foreta en tvungen avslutning. Denne tastkombinasjonen sørger for at OS X utfører tvungen avslutning av den fremste appen.

 

OS X starter automatisk Finder igjen når den avsluttes. Hvis Finder ikke svarer, bruker du Tvungen avslutning for å starte den på nytt. Marker Finder i Tvungen avslutning-vinduet eller Dock og klikk på Start på nytt.

Sist endret:
Nyttig?
62% av personene syntes dette var nyttig.

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter

Norge (Norsk)