Om Java for Mac OS X 10.5-oppdatering 3

Java for Mac OS X 10.5-oppdatering 3 forbedrer sikkerheten og kompatibiliteten for Java på Mac OS X 10.5.6 og nyere.

Denne versjonen oppdaterer Java Web Start- og Java Applet-komponenter for å løse problemer med sikkerhet og kompatibilitet. Denne versjonen støtter alle Intel-baserte og PowerPC-baserte Mac-maskiner, og krever at Java for Mac OS X 10.5-oppdatering 2 allerede er installert. Informasjon om Java for Mac OS X 10.5-oppdatering 2 finner du her: http://support.apple.com/kb/HT2733?viewlocale=no_NO

Hvis du vil ha informasjon om sikkerhetsinnholdet i oppdateringen, kan du besøke dette webområdet: http://support.apple.com/kb/HT1222

Publiseringsdato: