LED Cinema Display (24-tommers, sent 2008): Volumkontroll i Windows XP

På enkelte datamaskiner som kjører Windows XP, kan det hende lydvolumet ikke høres hvis volumkontrollene ikke stilles til minst 40 % av det mulige volumet.

Still volumet til minst 40 % av det mulige nivået for å høre lyden fra LED Cinema Display (24-tommers, sent 2008).

Publiseringsdato: