LED Cinema Display (24-tommers, sent 2008): Volumkontroll i Windows XP

På enkelte datamaskiner som kjører Windows XP, kan det hende lydvolumet ikke høres hvis volumkontrollene ikke stilles til minst 40 % av det mulige volumet.

Still volumet til minst 40 % av det mulige nivået for å høre lyden fra LED Cinema Display (24-tommers, sent 2008).

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Publiseringsdato: